Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA - plan voor herinrichting Grote Markt

12 augustus 2009

De Izegemse N-VA maakte tijdens een persontmoeting haar visie over de herinrichting van de Grote Markt bekend. De N-VA pleit voor een ondergrondse parking onder de Korenmarkt als oplossing voor het parkeerprobleem in het Izegemse handelscentrum. De partij dringt aan op een studie die de technische en budgettaire haalbaarheid van het voorstel onderzoekt. Mocht daaruit blijken dat het plan niet realiseerbaar is, ziet de N-VA nog andere mogelijkheden in de buurt van de Grote Markt.

De Grote Markt moet voor de N-VA’ers een gezellige ontmoetingsplaats worden, met meer groen, aantrekkelijke terrasjes, meer mogelijkheden voor wandelaars, fietsers en bromfietsers. Maar aangezien Izegem geen echte winkelstad is, moeten er voldoende parkeerplaatsen dicht bij de handels- en horecazaken in het centrum zijn.

Volgens de Izegemse N-VA worden de volgende jaren echter heel wat (geplande) parkeerplaatsen in het centrum geschrapt: er komt geen parkeertoren op de centrale brug, de parking naast het oude goederenstation wordt een NMBS-pendelparking, de parking vóór de brandweerkazerne staat ingekleurd als bouwproject en de parking achter de brandweerkazerne staat op de helling door de realisatie van een tunnel. De realisatie van nieuwe parkeerterreinen in de Meensestraat en ter hoogte van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in de Kruisstraat is dan weer geen alternatief voor het handelscentrum.

Er is dus nood aan meer parkeerplaatsen in het centrum. De N-VA heeft daarvoor een trapsgewijs plan klaar. In de eerste plaats vraagt de partij om een haalbaarheidsstudie voor de realisatie van een parking onder de Korenmarkt. Indien een ondergrondse parking niet haalbaar is, kijkt de N-VA in de richting van het administratief centrum voor nieuwe parkeerterreinen of een parkeertoren, onder meer in de Kasteelstraat.

Als deze plannen, die een verkeersvrije Grote Markt realistisch maken, niet kunnen uitgevoerd worden, pleit de N-VA voor de realisatie van een seizoensparking op de Grote Markt. Voor de horecazaken zijn grotere terrassen ideaal tijdens de zomerperiode. Maar tijdens de winterperiode is een terras nutteloos en kan de terraszone beter gebruikt worden als parkeerplaats (bijvoorbeeld in functie van de eindejaarsaankopen).

De N-VA stelt haar plannen voor de herinrichting van de Grote Markt voor in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit. De partij voegt ook een punt toe aan de agenda van de gemeenteraad van 31 augustus met het voorstel om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de parking onder de Korenmarkt en de vraag om de herinrichting van de Grote Markt in functie daarvan uit te stellen.

N-VA - Izegem