Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA bezorgd over verkeersafwikkeling nieuwe verkaveling

30 oktober 2009

Begin oktober stelde de bouwpromotor Matexi de plannen voor de nieuwe verkaveling tussen de woonwijken De Mol en de Bosmolens voor aan de buurtbewoners. Het bouwproject met 350 woningen stoot bij een aantal buurtbewoners op weerstand. Gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Trui Tytgat (N-VA) plaatsen vooral vraagtekens bij de verkeersafwikkeling.

“De bouwpromotor  besteedde in de plannen heel wat aandacht aan de mobiliteit. Zo wordt de verkavelingstructuur opgesplitst in drie aparte circuits, waarvan één circuit aansluit op de Kokelarestraat en twee monden uit in de Molstraat. Maar de aansluiting op de N36 blijft een heikel punt”, aldus raadslid Himpe die tijdens de infovergadering enkele kritische vragen stelde. “Een aantal jaar geleden waren de bewoners van De Mol vragende partij om bij de aanleg van de rotonde op het kruispunt van de N36 met de Leenstraat en de Krekelmotestraat een rechtstreekse aftakking van de Molstraat op de rotonde te krijgen. Het antwoord van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) was toen heel duidelijk: er kon geen aftakking komen. Tijdens de infovergadering bleek dat Matexi een onderhoud had met AWV en dat er nu plots wel een mogelijkheid is om de rotonde aan te passen. Uiteraard is het een goede zaak dat de situatie kan herbekeken worden, zeker omdat er niet alleen een nieuwe situatie is door de nieuwe verkaveling, maar ook met het winkelcentrum Frunpark in de Krekelmotestraat. Tijdens de infovergadering meldde Matexi dat er door de verkaveling rekening moet gehouden worden met ruim 200 extra wagens tijdens de spitsuren. Volgens de bouwpromotor heeft de rotonde echter haar verzadigingspunt bereikt en dan is het maar de vraag hoe de rotonde moet aangepast worden.”

Gemeenteraadslid Kurt Himpe liet intussen een parlementaire vraag stellen aan Vlaams minister Crevits. Hij wil onder andere weten of er een verkeersmodel zal opgemaakt worden voor de rotonde op het kruispunt van de N36 en de Leenstraat. Via zo’n verkeerssimulatie kan nagegaan worden wat het effect is voor de weggebruikers en hoe de meest efficiënte verkeersafwikkeling kan bekomen worden.

Bezorgdheid over fietsers en voetgangers

Niet alleen de verkeersafwikkeling van het autoverkeer is een heikel punt, ook voor de fietsers en voetgangers is het geen sinecure om de N36 te dwarsen. Gemeenteraadslid Trui Tytgat wil dan ook snel duidelijkheid over de toekomst van de huidige oversteek met verkeerslichten. AWV meldde aan Matexi dat deze oversteek sowieso zal verdwijnen. Maar er moet een waardig alternatief zijn. Er is sprake van de aanleg van een tunnel of een brug voor de zwakke weggebruikers. Raadslid Tytgat wil dan ook graag inzage in recente tellingen van de gebruikers van deze oversteek met verkeerslichten.

Ook op het kruispunt van de Leenstraat met de Kokelarestraat en in de Leenstraat zelf moeten er volgens N-VA – raadslid Tytgat bijkomende maatregelen komen voor de zwakke weggebruiker.

De mobiliteitsproblematiek in verband met de nieuwe verkaveling wordt op donderdag 5 november in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit besproken.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Trui Tytgat - Gemeenteraadslid N-VA