Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nieuwe aanvraag voor bouw van twee windturbines in Kachtem

6 oktober 2009

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) interpelleerde tijdens de raadszitting van 5 oktober het stadsbestuur opnieuw over de windturbines in Kachtem. Uit de bespreking bleek dat er intussen ook een aanvraag van Aspiravi nv is om twee bijkomende windturbines te plaatsen in de deelgemeente, dit keer ter hoogte van de Sasbrug.

Na aanhoudende klachten over lawaaihinder die veroorzaakt wordt door de bestaande windturbines in Kachtem werd door het Izegemse stadsbestuur aan de milieu-inspectie van LNE (Leefmilieu, Natuur en Energie) gevraagd om metingen uit te voeren. Raadslid Himpe wilde weten wat de resultaten waren van het onderzoek dat uitgevoerd werd in augustus. Schepen Nadia Staes (SP.a) antwoordde dat de metingen een maat voor niets waren: de milieu-inspectie kon nauwelijks resultaten voorleggen en bleef in een onderhoud met het Izegemse stadsbestuur op 22 september zeer vaag. De schepen stelde dat het een zware teleurstelling was dat er nauwelijks een dossier opgemaakt werd door LNE.

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe moest de exploitant van de twee windturbines, Electrabel Green Project Flanders (EGPF), ten laatste één jaar na de inwerkingtreding van de windturbines een geluidsstudie laten uitvoeren door een erkend geluidsdeskundige. "De windturbines werden opgestart in augustus 2008, dus overtreedt de exploitant de bijzondere voorwaarden als er nog altijd geen geluidsstudie is", aldus raadslid Himpe. Volgens de exploitant waren de omstandigheden niet gunstig om een dergelijke studie uit te voeren.

Intussen stuurde het stadsbestuur een brief naar de Bestendige Deputatie met de melding dat er een overtreding is van de voorwaarden voor de exploitatie van de twee windturbines. Het stadsbestuur wil ook dat er een nieuwe meting plaatsvindt.

Nieuwe aanvraag voor bouw van windturbines in Kachtem

N-VA - raadslid Kurt Himpe stelde echter niet alleen vragen over de resultaten van de geluidsmeting, maar meldde dat hij vernomen had dat er opnieuw een aanvraag is voor de bouw van twee windturbines, dit keer door Aspiravi nv. De bevoegde schepen bevestigde de aanvraag, maar het stadsbestuur zal een dossier samenstellen met argumenten tegen deze aanvraag. Aspiravi nv wil de windturbines inplanten ter hoogte van de Sasbrug in Kachtem.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA