Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Niet alle voorwaarden vervuld voor een goedkeuring van het plan"

1 september 2009

N-VA - fractieleider Kurt Himpe stelde tijdens de raadszitting van 31 augustus 2009 dat niet alle voorwaarden vervuld zijn voor een goedkeuring van het plan over de herinrichting van de Grote Markt.

"De herinrichting van de Grote Markt deed al heel wat stof opwaaien. Voor- en tegenstanders hebben de voorbije maanden heel wat argumenten op tafel gelegd om de herinrichting van de Grote Markt te verdedigen of scherp aan te vallen. De discussie werd vaak herleid tot de Grote Markt zelf. Naast de vele informele vergaderingen over de plannen tijdens de voorbije maanden werden de discussies vorige week gefinaliseerd, enerzijds in een infovergadering met de bewoners waar nog suggesties en vragen geformuleerd werden, anderzijds in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit", aldus Kurt Himpe.

"Onze fractie heeft gekozen voor een constructieve benadering van het dossier. We hebben enkele trapsgewijze suggesties uitgewerkt en voorgesteld: de suggestie om een ondergrondse parking aan te leggen op de Korenmarkt en de vraag om een haalbaarheidsstudie uit te voeren, in tweede instantie de suggestie om op de site van het administratief centrum naar mogelijkheden uit te kijken en dan vooral wat de locatie van het huidige postkantoor betreft en in derde instantie de vraag om te werken met een seizoensparking op de Grote Markt zelf", stelde de N-VA – fractieleider.

De Grote Markt moet voor de N-VA een gezellige ontmoetingsplaats worden, met meer groen, aantrekkelijke terrasjes, meer mogelijkheden voor wandelaars, fietsers en bromfietsers. Maar aangezien Izegem geen echte winkelstad is, moeten er voldoende parkeerplaatsen dicht bij de handels- en horecazaken in het centrum zijn. Het dossier van de herinrichting van de Grote Markt kan daarom volgens de N-VA niet los gezien worden van twee andere dossiers: de opening van het Frunpark en de herinrichting van de stationsomgeving.

"Enerzijds is er het winkelcentrum aan de Krekelmotestraat: vorige week vond de opening van het Frunpark plaats. Een concentratie van een reeks grote winkels rond een centraal plein met honderden parkeerplaatsen. Het winkelend publiek kan als het ware tot in de winkel rijden. Dit staat in schril contrast met de visie van het stadsbestuur om tot een mentaliteitswijziging te komen wat het centrum van Izegem betreft: gebruik maken van de randparkings en als het even kan, niet rijden tot in het centrum zelf. En het stadsbestuur investeert inderdaad in randparkings: er komen nieuwe parkeermogelijkheden aan de Meensestraat en ter hoogte van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. Maar voor onze fractie zijn dit geen waardige alternatieven. Daarom onze suggesties wat de ondergrondse parking op de Korenmarkt betreft en de parkeermogelijkheden op de site van het administratief centrum. We zijn ook tevreden dat het stadsbestuur deze aangereikte voorstellen verder wenst te onderzoeken", aldus Himpe.

Bij het plaatje van het aantal parkeerplaatsen zijn dan ook vraagtekens te plaatsen en dat heeft vooral te maken met de herinrichting van de stationsomgeving, de tweede koppeling die volgens de N-VA moet gemaakt worden. In de eerste plaats komt er geen parkeertoren op de centrale brug, de parking vóór de brandweerkazerne is nog altijd in handen van de NMBS en hoewel de neuzen van de NMBS en het stadsbestuur nu nog in dezelfde richting staan, kan dit in de toekomst wijzigen. En we moeten er ook rekening mee houden dat een groot deel van de parking achter de brandweerkazerne op de helling komt te staan door de realisatie van de toegangsweg tot de tunnel onder de spoorweg.

"Tijdens de commissievergadering hebben we een reeks technische vragen gesteld over de heraanleg van de Grote Markt, de Kasteelstraat en de Dirk Martenslaan. Er werd ons gezegd dat een groot deel van onze suggesties zouden besproken worden met de ontwerper en indien mogelijk zouden uitgevoerd worden. We hopen dan ook om zo snel als mogelijk een overzicht te krijgen van de aanpassingen en de reden waarom bepaalde suggesties niet kunnen uitgevoerd worden. Ik laat deze technische vragen hier dan ook achterwege", stelde Kurt Himpe.

Uit de commissievergadering bleek dat de uitbouw van een seizoensparking zelfs met de goedkeuring van het dossier mogelijk blijft en dat het uitrijden via de Ketelstraat mits kleine aanpassingen ook een mogelijkheid is. De N-VA vroeg dan ook dat deze mogelijkheden genotuleerd worden zodat er consensus is over deze punten als blijkt dat deze aanpassingen nodig zijn.

"Ik formuleerde wel bedenkingen over de Hallestraat, namelijk over het feit dat dit een genivelleerde weg is zonder voetpad, terwijl er zich daar een populair café bevindt en de wagens dus tot net voorbij de gevel kunnen voorbijrijden. Mijns inziens blijft dit een gevaarlijk punt", aldus de fractieleider.

"Voor een effectieve goedkeuring van het dossier zijn er nog heel wat voorwaarden niet vervuld, namelijk het resultaat van de haalbaarheidsstudie voor een ondergrondse parking op de Korenmarkt of bijkomende parkeermogelijkheden op de site van het administratief centrum, de toekomst van de parking vóór de brandweerkazerne, de verkeerscirculatie van en naar de Grote Markt en onze vraagtekens bij de effectiviteit van de parkings in de Meensestraat en de Kruisstraat als geschikte parkeerterreinen voor wie in het centrum komt winkelen of er de horeca bezoekt. Daarom zal de N-VA – fractie zich onthouden", besloot de fractieleider van de N-VA.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA