Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Aantal uitgereikte "nultickets" voor uitgewezen asielzoekers blijft stijgen

8 december 2009

Het aantal nultickets dat door de NMBS aan uitgewezen asielzoekers wordt uitgereikt blijft stijgen. Sinds 2006 werden 2.677 nultickets uitgegeven. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven op een parlementaire vraag van Kamerlid Patrick De Groote (N-VA).

Het systeem van de zogenaamde “nultickets” werd door de NMBS in 2002 ingevoerd als reactie op de sterk toegenomen agressie waarmee het treinpersoneel werd geconfronteerd. De asielzoekers krijgen een gratis vervoerbewijs op voorwaarde dat ze een uitwijzingsbevel kunnen voorleggen dat niet ouder is dan twee maanden. De treinbegeleider reikt dan een ticket uit tegen een nultarief dat geldig is tot het laatste station aan de grens.

N-VA’er Kurt Himpe vergeleek de cijfers met de periode 2003-2005. "Toen werden in totaal 1.343 nultickets uitgereikt. Er is dus voor ongeveer dezelfde periode een verdubbeling vast te stellen. Vreemd genoeg houdt de NMBS de minderopbrengsten van het systeem niet bij en wordt niet geregistreerd aan wie de nultickets uitgereikt werden", aldus Himpe. "Een uitgewezen asielzoeker kan meermaals een nulticket vragen zonder effectief de intentie te hebben het uitwijzingsbevel op te volgen."

Kamerlid Patrick De Groote vindt het vreemd dat een tijdelijke maatregel jaren gebruikt wordt zonder evaluatie. De N-VA stelde eerder al voor om te werken met een gepersonaliseerd ticket dat bestaat uit twee luiken. Bij controle valideert de treinbegeleider beide delen van het nulticket. Het ene deel blijft bevestigd aan het uitwijzingsbevel en het andere deel wordt via de diensten van de NMBS overgemaakt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken dat nu ook al de kosten van gedwongen repatriëring op zich neemt. Met deze eenvoudige aanpassing van het systeem draait de NMBS niet langer op voor de gemaakte kosten en kan misbruik van het systeem vermeden worden. Hij zal de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven hierover opnieuw interpelleren.

Patrick De Groote - Kamerlid N-VA

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA