Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact priv: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Aanpassing reglement op plaatsen van schotelantennes is noodzakelijk"

16 februari 2009

In 2005 keurde de Izegemse gemeenteraad een stedenbouwkundige verordening voor het plaatsen van schotelantennes goed. Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) is een aanpassing van het reglement noodzakelijk.

Sinds de invoering van het reglement mag niemand in Izegem zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke vergunning van het stadsbestuur een schotelantenne plaatsen.

In een antwoord op een schriftelijke vraag van het gemeenteraadslid stellen de diensten dat het college van burgemeester en schepenen al een bespreking hield over het reglement en dat de belangrijkste conclusie is dat de verordening vereenvoudigd moet worden. "Daarmee geeft het stadsbestuur toe dat de verordening zorgt voor administratieve last. Deze last is een beperking en dus in strijd met een mededeling van de Europese Commissie over het gebruik van schotelantennes", aldus raadslid Kurt Himpe, die aandringt op een snelle aanpassing van de verordening.

Onlangs startte het stadsbestuur een grootscheepse controleactie. Al meer dan 200 Izegemnaars kregen van de politie een verwittiging dat er een aanvraag moet ingediend worden.

"Vreemd genoeg zijn er volgens de stadsdiensten slechts twee plaatsen in Izegem waar de schotelantenne geplaatst werd vr de inwerkingtreding van het reglement", stelt Kurt Himpe. "Dit is onmogelijk. Maar het gebrek aan correcte gegevens heeft uiteraard te maken met het feit dat er bij de inwerkingtreding van de verordening geen overzicht was van het aantal geplaatste schotelantennes. Nochtans zeer belangrijk, want het reglement werkt niet met terugwerkende kracht. Voor schotelantennes die geplaatst werden vr de inwerkingtreding moet er dus geen vergunning aangevraagd worden."

Gebrekkige communicatie

Ook met de bekendmaking van de verordening liep het fout. "In eerste instantie vond het stadsbestuur dat de publicatie van de verordening in het Staatsblad van 13 februari 2006 voldoende was. Na het stellen van een schriftelijke vraag werd de verordening in de Stadsperiodiek van januari 2007 toegelicht. Maar zelfs nu fronsen heel wat Izegemnaars de wenkbrauwen als ze een verwittiging van de politie krijgen. Want bij de verwittiging is er geen kopie van de verordening gevoegd", besluit gemeenteraadslid Kurt Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA