Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt parkeerterrein voor vrachtwagens

25 oktober 2007

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) pleitte in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van 25 oktober 2007 voor de aanleg van een parkeerterrein voor vrachtwagens. “Na klachten over beperkte zichtbaarheid door geparkeerde vrachtwagens in de Ambachtenstraat is er duidelijk nood aan plaatsen waar vrachtwagens wel kunnen geparkeerd worden zonder hinder voor andere weggebruikers”, stelde het raadslid.

“De gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan biedt in elk geval de mogelijkheid om uit te kijken naar één of meerdere locaties voor dergelijke parkeerterreinen, rekening houdend met de locatie van de industrieterreinen, de knooppunten van belangrijke wegen en de mogelijke hinder voor de regio”, lichtte Kurt Himpe toe.

Ook de N36 is geen ideale oplossing voor het parkeren van vrachtwagens. Gemeenteraadslid Himpe liet eerder al een parlementaire vraag stellen over het parkeren van vrachtwagens langs gewestwegen en de bevoegde minister stelde in het antwoord dat een concentratie van zware voertuigen op langsparkings van de gewestwegen een negatief effect hebben op de verkeersveiligheid. De minister stelde dat gemeenten de taak hebben om speciale plaatsen of terreinen te voorzien voor het parkeren van vrachtwagens.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA