Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA kritisch over beleidsnota 2007-2012

5 februari 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 februari werd de beleidsnota 2007-2012 besproken. De N-VA had alvast een duidelijke boodschap voor de meerderheidspartijen: goede dossiers en doordachte initiatieven kunnen op de steun van de N-VA rekenen, tegen slechte dossiers zal er constructieve oppositie zijn.

N-VA - fractieleider Kurt Himpe uitte vooral zijn bezorgdheid over de rol van Izegem in de regio. “Tal van uitdagingen komen op ons af, denken we maar aan de brandweerhervorming en de bouw van een fusieziekenhuis in Roeselare. De N-VA wil alvast niet dat de Izegemse brandweerdienst een hulppost wordt en de dienst 100 moet in de toekomst zelfstandig blijven functioneren. Beroepspersoneel is daarom essentieel. De Izegemnaar moet voor de gezondheidszorg in eigen stad terecht kunnen”, stelde Kurt Himpe.

Om kansen te creëren voor de pekkersstad lanceerde hij een oproep om over de partijgrenzen samen te werken, een zogenaamde “Cross Party Policy”. Volgens de N-VA – fractieleider is er in Izegem immers een unieke politieke situatie met vertegenwoordigers in provincieraad, Vlaams Parlement, Vlaamse Regering en federaal parlement.

Beleidsnota ontgoochelt op vele vlakken

Volgens de N-VA ontgoochelt de beleidsnota op vele vlakken: weinig ambitieuze plannen op het vlak van wonen en huisvesting, geen oprichting van een volwaardige ombudsdienst om de vragen en suggesties van de Izegemnaar op te volgen, geen prioritaire aanpak van straten zoals de Leenstraat, Baronstraat en het resterende deel van de Kachtemsestraat, ondermaatse engagementen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en administratieve vereenvoudiging en een te vlak jeugdbeleid.

“Oude wijn in nieuwe zakken”

Initiatieven zoals de informatie- en consulatierondes zijn dan weer “oude wijn in nieuwe zakken”. Tijdens de voorbije bestuursperiode werd dit ook georganiseerd én afgevoerd omdat het volgens het stadsbestuur uitmondde in de klaagmuur van Jeruzalem. Ook het oprichten van een snelle interventiedienst voor kleine openbare werken werd al eens aangekondigd en niet uitgevoerd.

Financiële adder loert om het hoekje

De vele initiatieven en projecten moeten ook betaald worden. N-VA - fractieleider Kurt Himpe gaf alvast enkele tips aan het Izegemse stadsbestuur: kostenefficiënt werken, een visie uitwerken vooraleer te investeren en een duidelijke kosten-batenanalyse maken van de projecten. De meerderheid rekent te vaak op financiële middelen van andere overheden en de N-VA waarschuwde dat dit wel eens helemaal verkeerd zou kunnen aflopen.

Kurt Himpe

Fractieleider N-VA  

Lees hier de volledige bespreking van de beleidsnota 2007-2012.