Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt betere aanduiding van zone 30

21 juni 2007

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) vraagt het Izegemse stadsbestuur om te investeren in een betere aanduiding van de zone 30 in het stadscentrum en voor een correcte afbakening van de zone 30 in de schoolomgevingen. Zijn voorstellen werden op woensdag 21 juni door de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit besproken.

"In het Izegemse stadscentrum wordt de zone 30 aangegeven met wettelijke borden en in bepaalde gevallen wordt de zone ook geaccentueerd door een zogenaamd poorteffect. Maar toch merken veel autobestuurders niet dat ze een zone 30 binnenrijden", stelt het raadslid. Volgens Kurt Himpe kunnen bijkomende wegmarkeringen dit probleem grotendeels oplossen. "Een gemakkelijke en goedkope oplossing die in veel steden en gemeenten toegepast wordt". De commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit keurde het voorstel goed.

Aanduiding zone 30 in schoolomgevingen

Izegem investeerde als één van de eerste Vlaamse steden in variabele borden die de zone 30 in een schoolomgeving aanduiden. Door de variabele borden geldt de zone 30 op schooldagen enkel ’s morgens, ’s middags en ‘s avonds. "Maar de aanduiding van het einde van de zone 30 in de schoolomgevingen ontbreekt. In bepaalde gevallen is dit niet direct een probleem, in andere gevallen is het niet duidelijk waar het einde precies is", stelt raadslid Himpe. In de schoolomgevingen zal nu een vast bord geplaatst worden dat het einde van de zone 30 aanduidt.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA