Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gedeeltelijke herziening ruimtelijk structuurplan Izegem

1 oktober 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 1 oktober besliste de Izegemse gemeenteraad om het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gedeeltelijk te herzien. Een aantal opties uit het ruimtelijk structuurplan, dat in 2000 werd goedgekeurd, zijn voorbijgestreefd en door de herziening kan voor een aantal knelpunten een oplossing gezocht worden.

Bij de gedeeltelijke herziening kan onder andere gezocht worden naar een locatie voor het stedelijk onderwijs en naar een geschikte site voor voetbalinfrastructuur in Kachtem.

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) biedt de gedeeltelijke herziening effectief een reeks kansen voor huidige knelpunten. “Maar de commissie voor Ruimtelijke Ordening (gecoro) wordt bij deze eerste fase in de herziening van het plan eigenlijk genegeerd”, stelde het raadslid.

“De gecoro bespreekt en adviseert elk gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Vanuit die besprekingen hebben de leden van de gecoro een duidelijk beeld over de huidige knelpunten op ruimtelijk vlak. Een voorafgaande vergadering over de herziening van het ruimtelijk structuurplan zou de gemeenteraadsleden ook de mogelijkheid geboden hebben zich te informeren over dit dossier”, besloot Kurt Himpe.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA