Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Cultuurbeleidsplan: Izegem, Eindhoven of Amsterdam?

18 december 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 18 december 2007 keurde de Izegemse gemeenteraad het Cultuurbeleidsplan goed. "Later dan verwacht, want de teksten moesten noodgedwongen bijgewerkt worden, omdat een deel van het Cultuurbeleidsplan een kopie bleek te zijn van documenten van de steden Eindhoven en Amsterdam", stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA).

"Verscheidene raden formuleerden een advies op het Cultuurbeleidsplan. De beheerraad van de bibliotheek kwam samen op 4 oktober en toen brachten de N-VA – vertegenwoordigers het knip- en plakwerk door de ambtenaar aan het licht", verduidelijkte raadslid Kurt Himpe.

"Wie domweg kopieert, is heel onprofessioneel bezig en houdt enkel zichzelf voor de gek". Dat is de conclusie van Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,  onlangs in een reactie op de vaststelling dat het beleidsplan van de gemeente Hamme grotendeels een kopie bleek van het beleidsplan van Roeselare.

"In de eindversie is er nu wel een bronvermelding in de tekst zelf. Grote delen van het algemeen besluit zijn echter gekopieerd uit onder andere een visietekst van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de Nederlandse stad Eindhoven, een document dat in oktober 2002 werd opgemaakt. In de bibliografie van het Cultuurbeleidsplan is er echter geen verwijzing naar die oorspronkelijke documenten en dat is intellectueel oneerlijk", aldus Kurt Himpe. De vraag is bovendien of een Eindhovens plan van 2002 wel past voor Izegem.

De N-VA – fractie stemde niet tegen het Cultuurbeleidsplan, omdat veel Izegemse vrijwilligers er heel wat tijd in investeerden en de fractieleden dat werk wel waardeerden. 

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg het stadsbestuur wel hoe men dergelijk onprofessioneel knip- en plakwerk door ambtenaren in de toekomst zal vermijden en wees het stadsbestuur op haar politieke verantwoordelijkheid voor de overname van delen van een vijf jaar oude tekst van een andere stad, terwijl het gaat om het Izegemse culturele leven.

Kurt Himpe 

Gemeenteraadslid N-VA