Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Oplossing 0 % zuiveringsgraad nog niet voor morgen

17 oktober 2006

In het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt is 46 procent van de huishoudens nog niet aangesloten op een collectieve zuiveringsinstallatie. In Izegem bedraagt de huidige zuiveringsgraad zelfs 0 %. Dit betekent dat er theoretisch gezien geen enkel huishouden aangesloten is op een zuiveringsstation. Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) is er voor Izegem beterschap op komst, maar de oplossing voor het probleem van de zuiveringsgraad is nog niet voor morgen.

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag die het raadslid stelde aan de Izegemse stadsdiensten blijkt dat er in de loop van de volgende jaren heel wat werken op stapel staan om de rioleringsgraad te laten stijgen. De uitvoering van een eerste dossier start in november 2006. Aan de achterkant van het kasteel Blauwhuis en op het domein van het Izegemse VTI voert Aquafin dan werken uit voor de aansluiting op het rioolwaterzuiveringsstation in Ingelmunster. In de loop van 2007 start dan de eerste fase van het dossier Zuidkaai. Pas in 2010 volgt de tweede fase van die werken. In 2010 worden ook de dossiers Vlasbloemstraat-Italianenlaan en de Pastoriebeek opgestart.

Door deze werken zal de rioleringsgraad - nu 85 % - stijgen en dit zal ook de zuiveringsgraad ten goede komen.

Nood aan omvattend plan van aanpak

“Maar dit betekent niet dat na deze werken de stad Izegem geen inspanningen meer moet doen om het rioleringsnetwerk uit te bouwen en te verbeteren. Uit tal van voorbeelden blijkt dat in heel wat straten de riolen in slechte tot zeer slechte staat zijn. De Stuivenbergstraat is daar het meest recente voorbeeld van”, volgens raadslid Himpe.

De Izegemse stadsdiensten hebben door het gebrek aan stelselmatig degelijk cameraonderzoek geen efficiënte databank en dus geen zicht op de staat van de riolen in Izegem. Daardoor kan niet efficiënt gewerkt worden. De opmaak van een plan van aanpak is volgens het raadslid dus meer dan nodig, want er is de laatste jaren onvoldoende geïnvesteerd in het Izegemse rioleringsnetwerk. Het dossier van de grote rioolwerken aan de Rijksweg werd bijvoorbeeld pas opgestart ná de wateroverlast in juli 2005.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA