Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Moet scoutslokaal wijken voor bouwproject?

23 januari 2006

Sinds enkele jaren is de Izegemse scoutsvereniging VVKSM Sint-Joris gehuisvest aan de Zuidkaai. Maar de lokalen van de jeugdvereniging moeten heel waarschijnlijk plaats ruimen voor een bouwproject. Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) – zelf voormalig groepsleider van VVKSM Sint-Joris – stelde tijdens de gemeenteraadszitting van 23 januari enkele vragen om uitleg bij deze bouwplannen.

De groepsleiding van VVKSM is ongerust over de toekomst van de scoutslokalen. Een tijd geleden hoorden ze dat er andere plannen waren met de stadsgrond waarop hun gebouwen staan. Een projectontwikkelaar uit Roeselare zou er immers een bouwproject willen realiseren. Dat het niet om geruchten gaat, blijkt uit het antwoord dat gemeenteraadslid Kurt Himpe ontving op een schriftelijke vraag: in februari 2006 wil de projectontwikkelaar met een concreet voorstel naar voren komen.

Veel vraagtekens

Raadslid Himpe plaatste een hele reeks vraagtekens bij dit dossier. Hij vindt het jammer dat de communicatie vanuit het stadsbestuur mank liep. Het stadsbestuur beweert geen antwoorden van de scouts te ontvangen op vragen en suggesties, maar uit een reeks e-mails die raadslid Himpe bovenhaalde, bleek het omgekeerde. Ook het huurcontract roept vraagtekens op: daarin staan geen clausules die een eenzijdig verbreken van het contract in deze situatie toelaten.

Uiteraard willen de scouts garanties dat ze nieuwe lokalen zullen hebben als het bouwproject gerealiseerd wordt. De projectontwikkelaar zou bereid zijn een nieuw lokaal te bouwen, maar raadslid Himpe wil garanties dat de scouts ongestoord hun activiteiten kunnen houden. De achtertuin van een bouwproject is volgens hem géén garantie. De recente ontwikkelingen waarbij speelpleinen gesloten worden wegens lawaaihinder laten immers niets aan de twijfel over…

Plannen opbergen

De lokalen staan er nu zo’n vijf jaar. De scouts hadden er natuurlijk op gerekend lang te kunnen genieten van hun financiële en materiële inspanningen. Een nieuw lokaal maakt het verlies niet goed, want het gaat om recente lokalen, waarin heel wat geïnvesteerd werd. Raadslid Himpe stelde dat het vroegtijdig verbreken van het huurcontract een precedent is. Investeren in goede huisvesting van jeugdverenigingen is een goede zaak, maar na vijf jaar alles afbreken en een jeugdvereniging plaats doen ruimen voor een bouwproject getuigt niet van waardering voor de jeugdverenigingen.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe riep het Izegemse stadsbestuur op om de plannen op te bergen en het huurcontract als intentieverklaring na te leven.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA