Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Moet café Abele wijken voor rotonde?

7 maart 2006

Tijdens de gemeenteraadszitting van 6 maart 2006 werden twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (grups) voorlopig vastgesteld. Daarmee werd een eerste stap gezet voor de ruimtelijke visie voor het centrum van de deelgemeente Emelgem en een regio in de buurt van de Roeselaarsestraat. Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) had een reeks inhoudelijke bedenkingen en suggesties bij de ontwerpen.

Eén van de doelstellingen voor het centrum van Emelgem is de inbreiding. Om voldoende woondichtheid te bekomen wil men in de volledige Prinsessestraat drie bouwlagen toelaten met mogelijkheid om onder het dak nog een bijkomende bouwlaag te creëren. Er worden ook enkele braakliggende gebieden aangesneden voor woningbouw, onder andere een braakliggend stuk tussen de Prinsessestraat en de Kouterweg en een stuk grond achter de Baronstraat.

Raadslid Kurt Himpe vroeg expliciet om aandacht voor de verkeersafwikkeling van het uit te breiden woongebied achter de Baronstraat. “De Reigerstraat is geen ideale weg voor een vlotte verkeersafwikkeling, maar ook de Haaipanderstraat biedt weinig mogelijkheden om bijkomend verkeer weg te loodsen”, luidde het. Hij stelde ook vragen over de gevolgen van de inbreiding: de open gebieden in het Emelgemse centrum worden volgebouwd en is dit wel aantrekkelijk?

Moet café Abele wijken voor een rotonde?

Bij de behandeling van het grup “Roeselaarsestraat-West” concentreerde Kurt Himpe de aandacht van de gemeenteraadsleden op het kruispunt van de Roeselaarsestraat en de Oekensestraat. In het ontwerp is de zone van café Abele ingekleurd als “te onteigenen bij aanleg van een rond punt”. Maar volgens raadslid Himpe zijn de plannen van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) voor de verdere heraanleg van de Roeselaarsestraat helemaal niet duidelijk: hoe concreet zijn de plannen van AWV en is een onteigening van het café voor de aanleg van een rotonde wel nodig?

Gemeenteraadslid Kurt Himpe liet intussen door Vlaams parlementslid Jan Loones een parlementaire vraag stellen aan Vlaams minister Kris Peeters. Hij hoopt dat er een antwoord is tegen de eerstvolgende commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit zodat de plannen van AWV daar verder kunnen besproken worden. De gemeenteraad steunde de vraag naar duidelijkheid.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA