Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Minister vraagt om rotonde in ruimtelijke plannen op te nemen

11 april 2006

Vlaams minister Kris Peeters vraagt om in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Roeselaarsestraat-West" de mogelijkheid voor de aanleg van een rotonde ter hoogte van café Abele in te tekenen. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag die gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) liet stellen.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 6 maart 2006 stelde de Izegemse gemeenteraad het grup "Roeselaarsestraat-West" voorlopig vast. In het ruimtelijke uitvoeringsplan is sprake van een zone "te onteigenen bij aanleg van een rond punt" ter hoogte van café Abele. Heel wat gemeenteraadsleden stelden toen vragen bij de mogelijke aanleg van een rotonde op het kruispunt Roeselaarsestraat – Oekensestraat – Abelestraat, waardoor café Abele zou moeten afgebroken worden.

De tweede fase van de herinrichting van de doortocht van de N357 in Izegem komt niet voor in het driejarenprogramma 2005-2007 van de Administratie Wegen en Verkeer, waardoor deze tweede fase ten vroegste op het programma 2008 kan geplaatst worden. Maar aangezien het handelt om een doortocht, is module 3 van de mobiliteitsconvenants van toepassing en dat impliceert dat het Izegemse stadsbestuur aan een studiebureau de opdracht moet geven om het ontwerp op te maken en dat is volgens Vlaams minister Kris Peeters nog niet gebeurd.

Zoeken naar alternatief

In de startnota, die de volledige doortocht omvatte was een rotonde voor het kruispunt Roeselaarsestraat – Oekensestraat – Abelestraat een mogelijke oplossing. De uitwerking van het ontwerp en de projectnota die het studiebureau moet opmaken zal uitsluitsel moeten geven over de te verkiezen oplossing voor het kruispunt.

De minister besluit zijn antwoord op de parlementaire vraag met: "Het zou wenselijk zijn dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied ter hoogte van het kruispunt Roeselaarsestraat – Oekensestraat – Abelestraat de mogelijkheid om een rotonde aan te leggen voorziet".

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelt voor om de plannen bij de definitieve aanvaarding aan te passen en uit te kijken naar een alternatief zonder onteigening.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA