Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Meer verkeersveiligheid in Noordkaai door frequenter snoeien

6 januari 2006

In de Noordkaai (N 382) in Izegem zal in de toekomst de zichtbaarheid verbeteren door het frequenter kort snoeien van de groenaanplantingen. Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) vraagt al een tijd maatregelen die de zichtbaarheid verhogen in de Noordkaai.

Langs de Noordkaai zijn heel wat bedrijven gelegen waar dagelijks tal van vrachtwagens in- en uitrijden. Niet altijd een gemakkelijk manoeuvre, want de zichtbaarheid bij het uitrijden is door de groenaanplantingen in bepaalde gevallen tot nul herleid. Dat leidde tot heel wat gevaarlijke situaties.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe kaartte het probleem aan in de Izegemse commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit en liet ook een parlementaire vraag stellen door Vlaams parlementslid Jan Loones. Uit het antwoord blijkt dat het Vlaams Gewest tot nu toe de aanplantingen langs de Noordkaai pas om de twee jaar liet kort snoeien. De laatste maal gebeurde dit in de winter van 2003-2004. Als een bedrijf in de tussenperiode problemen met de zichtbaarheid signaleerde, werd lokaal bijkomend gesnoeid aan de in- en uitritten van het bedrijf. In september 2005 werd zo’n bijkomende snoeibeurt uitgevoerd op vraag van de firma Cargill. 

Vlaams minister Kris Peeters antwoordt op de vraag van Vlaams parlementslid Jan Loones dat in de toekomst alle aanplantingen niet tweejaarlijks, maar wel jaarlijks kort gesnoeid zullen worden.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe is alvast tevreden met de oplossing. Het is zeker niet de bedoeling om de groenaanplantingen helemaal te laten verwijderen. Een industriezone met zoveel groen is immers een unicum.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA