Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Kurt Himpe (N-VA): GRUP "Mandelvallei" is kwalitatief ondermaats

2 oktober 2006

Op maandag 2 oktober 2006 stelde de Izegemse gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan “Mandelvallei Kachtem” voorlopig vast. Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) vond het ruimtelijk plan kwalitatief ondermaats.

Het dossier sleept al meer dan twee jaar aan. Bij een eerste bespreking door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) waren er tal van opmerkingen en het studiebureau werd met een pak werk huiswaarts gestuurd.

De aanpassingen in de nieuwe plannen zijn echter zeer beperkt. Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe steekt het dossier vol met fouten, onduidelijkheden en open conclusies. Ook de gecoro is van oordeel dat het handelt om een oppervlakkige studie zonder samenhang. Het raadslid eist dat na het openbaar onderzoek volledig nieuwe documenten opgemaakt worden, zodat alle noodzakelijke aanpassingen zeker verwerkt zijn en de gemeenteraad een duidelijk beeld krijgt van de ruimtelijke toekomstplannen voor het gebied “Mandelvallei”.

Hectische informatievergaderingen

Naar aanleiding van de informatievergaderingen over de ruimtelijke uitvoeringsplannen “Kasteelwijk” en “Bosmolens” vroeg raadslid Himpe om te zorgen voor een goede organisatorische voorbereiding van dergelijke infoavonden. De gemeenteraadszaal was veel te klein voor de massale toeloop van geïnteresseerde Izegemnaars, waardoor heel wat mensen noodgedwongen huiswaarts keerden of tijdens de informatieavond nauwelijks iets hoorden van de uitleg.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA