Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegemse N-VA stelt verkiezingsprogramma "met zes jaar garantie" voor

29 augustus 2006

Op dinsdag 29 augustus 2006 stelde de Izegemse N-VA het verkiezingsprogramma voor. De partij trekt met 15 speerpunten naar de kiezer en biedt alvast “zes jaar garantie” voor een  degelijk bestuur en voor een alternatief voor de huidige meerderheid. De N-VA stelt dat er op dit ogenblik een gebrek is aan visie en dat er teveel fouten gemaakt worden. Een stad besturen, is meer dan ze gewoon beheren.

Aandacht voor lokale economie en uitbouw van een ombudsdienst

Volgens de N-VA worden vragen, opmerkingen en klachten van de Izegemnaar stiefmoederlijk behandeld. De partij pleit voor de uitbouw van een volwaardige ombudsdienst die deze vragen en klachten opvolgt.

Ook de lokale economie krijgt ruime aandacht met de vraag om een uitbreiding van het handelspandenfonds, een herwaardering van de Stedelijke Economische Raad en de eis dat het Izegemse handelscentrum met de wagen bereikbaar moet blijven. De N-VA schaft de belasting op de economische entiteiten af en wil ook een halt toeroepen aan een reeks “pestbelastingen”, zoals de belasting op de verspreiding van het reclamedrukwerk.

Verenigingsleven centraal

De N-VA trekt naar de verkiezingen met kandidaten die een sterke binding hebben met het verenigingsleven en dat blijkt ook uit het programma. Het verenigingsleven krijgt alle kansen en waardering, met de uitbouw van uitleendiensten, een digitaal feest- en fuifloket, het stimuleren van sportbeleving en activiteiten en vormingsmogelijkheden voor senioren.

Vijftien speerpunten

De Izegemse N-VA trekt met vijftien speerpunten naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. Opvallend zijn de programmapunten voor minder hinder en meer informatie bij openbare werken, voor de kwaliteitsvolle dienstverlening door de stadsdiensten, voor een zuinig en verantwoord financieel beleid,voor de uitbreiding van het openbaar bos- en groenareaal en het voorstel tot een doorgedreven stadskernvernieuwing.

Peter Vermeulen, afdelingsvoorzitter N-VA - Izegem

Geert Bourgeois en Piet Seynaeve, lijsttrekkersduo

Kurt Himpe, lijstduwer