Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Aantal spooraansluitingen van bedrijven en industrieterreinen blijft dalen

22 november 2006

Het aantal spooraansluitingen van bedrijven en industrieterreinen is in België de jongste jaren sterk gedaald. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Tuybens op een parlementaire vraag van Kamerlid Patrick De Groote (N-VA).

In 1990 waren er nog 415 aansluitingen van bedrijven en bedrijventerreinen, in 2005 is het aantal aansluitingen gedaald tot 221. Koploper is de provincie Antwerpen met 60 aansluitingen. Hekkensluiter is Vlaams-Brabant met maar één aansluiting van een bedrijf of industrieterrein.

Kamerlid Patrick De Groote plaatst vraagtekens bij het antwoord dat staatssecretaris Tuybens formuleerde op zijn vraag: "Heel vreemd is het antwoord van de staatssecretaris dat het aantal spooraansluitingen sinds 1995 nagenoeg ongewijzigd is gebleven". Uit eerdere parlementaire vragen bleek dat het aantal spooraansluitingen in 1995 op 305 lag. In 1990 waren er zelfs nog 415.

"De N-VA is voorstander van het fiscaal en infrastructureel stimuleren van het goederen-vervoer per spoor, onder andere door de aanleg en het hergebruik van spoorverbindingen tot aan bepaalde belangrijke bedrijven(groepen)", stelt N-VA - partijbestuurslid Kurt Himpe. "Dat het overgrote deel van het sluiten van de spooraansluitingen gebeurt op initiatief van de klant zelf is een teken aan de wand: het spoorvervoer is te duur, waardoor het spoor als alternatief onaantrekkelijk blijft."

Kleine stijging van het vervoerde materiaal

Wat het vervoerde materiaal betreft is er wel een kleine stijging. Het aantal kilometerton is gestegen van 1970 in 2003 naar 2113 in 2004 voor het binnenlandse vervoer en van 4954 kilometerton in 2003 tot 5578 in 2004 voor het internationale vervoer. Toch is dit voor het binnenlands vervoer nog een sterke terugval, gezien de 2629 kilometerton in 1990.

Patrick De Groote merkt op dat het binnenlandse vervoer de afgelopen jaren zo weinig aantrekkelijk is ten opzichte van het internationale vervoer. Het internationaal vervoer is geliberaliseerd in tegenstelling tot het binnenlandse transportvervoer. Het is vooral deze laatste die zware prijsstijgingen heeft gekend.

Tabel 1 – Evolutie van het aantal spooraansluitingen van bedrijven en industrieterreinen

Jaar

Aantal

1990

415

1995

305

2001

286

2005

221

Tabel 2 – Aantal spooraansluitingen per provincie (2005)

Provincie

Aantal

Antwerpen

60

Oost-Vlaanderen

28

Limburg

22

West-Vlaanderen

10

Vlaams-Brabant

1

Henegouwen

38

Luik

29

Namen

15

Luxemburg

7

Waals-Brabant

3

Brussel-Hoofdstad

8

Patrick De Groote, Kamerlid N-VA

Kurt Himpe, partijbestuurslid N-VA