Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Verloren gewaande affiches en perkamenten in stadsarchief ontdekt

www.hln.be

4 juni 2020

Het Izegemse stadsarchief is in één klap een hele reeks documenten rijker.  Het gaat om perkamenten uit de 16de en 17de eeuw. “Door de aankoop van een nieuwe kopiemachine moesten een aantal kasten uit het oude gedeelte van het Izegemse stadhuis verhuizen. Daardoor zijn enkele opmerkelijke historische archiefstukken boven water gekomen”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“Toen de kasten leeggemaakt werden, bleek al snel dat de documenten van een bijzondere waarde zijn. Het gaat onder andere over jaarlijkse financiële balansen uit de zestiende eeuw en ook een zeventiende-eeuwse akte op perkament met restanten van een zegel”, verduidelijkt schepen Himpe. “Documenten die honderden jaren oud zijn en opnieuw een inzicht geven over de geschiedenis van de stad.”

“Er blijken ook jaarrekeningen van het Izegemse armbestuur uit de periode 1891 tot 1910 boven water te zijn gekomen en een drietal negentiende-eeuwse affiches over de markt in Izegem”, vult archivaris Leen Breyne van het Intergemeentelijk Archiefteam Midwest aan. “We vonden ook documenten over de tarieven, de standgelden, de tol- en weegrechten van de Izegemse markt uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Dat zijn documenten die zeer belangrijk zijn voor onderzoekers en geschiedkundigen en een meerwaarde zijn in de rijke verzameling van het stadsarchief.” Er zijn ook documenten uit het Emelgemse archief gevonden, zoals een financieel grootboek van de periode 1900-1907.”

Stadsarchief

Ook het stadsarchief start binnenkort opnieuw de werking op. “Vanaf 1 juli wordt de externe dienstverlening opnieuw opgestart, waardoor onderzoekers opnieuw ter plaatse archiefstukken zullen kunnen inkijken”, zegt archivaris Leen Breyne. “Dit kan echter alleen op afspraak en er kan telkens maar één persoon aanwezig zijn. Indien mogelijk en haalbaar, worden bij aanvragen de documenten gescand voor de betrokkenen.”

(Valentijn Dumoulein)