Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Origineel stuk uit Eerste Wereldoorlog opnieuw in Izegems stadsarchief

www.kw.be

4 februari 2020

Een verloren gewaand document uit de Eerste Wereldoorlog is weer in handen van de stad Izegem. "Het is een kasboek van het Plaatselijk Hulp- en Voedingscomité dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in Izegem werd opgericht", zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA).

"Het Hulp- en Voedingscomité speelde een grote rol bij het toekennen van werklozensteun en de voedselverdeling in onze stad tijdens de oorlogsjaren. Al op 6 augustus 1914, twee dagen na het uitbreken van de oorlog, werd in Izegem een 'bijzonder comité van liefdadigheid' opgericht dat uitgroeide tot het plaatselijk Hulp- en Voedingscomité, de lokale afdeling van het nationaal Hulp- en Voedingscomité dat op initiatief van de industrieel Ernest Solvay en bankier Emilie Francqui tot stand kwam", zegt de schepen.

"Het kasboek bevat een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven van het comité", zegt archivaris Leen Breyne van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest. "In het kasboek zitten ook bewijzen van schenkingen en facturen van bijvoorbeeld timmerman Dejaegher-Azou die werken uitvoerde voor het comité. Zeer opmerkelijk is te lezen dat er op een bepaald moment in de oorlogsjaren al voor meer dan drie miljoen Belgische frank inkomsten en uitgaven waren. Honderd jaar geleden een toch wel gigantisch bedrag."

"Dit stuk was eigenlijk verloren gewaand. Het document werd gevonden in het archief van het Izegemse kerkbestuur en kwam er terecht via de familie Carpentier, de eigenaars van de voormalige brouwerij op de hoek van de Papestraat en de Gentsestraat, waar nu nog de oude mouterij staat. In de oorlogsjaren was Eugène Carpentier burgemeester en zo is het document heel waarschijnlijk uit het stadhuis meegenomen. Maar honderd jaar later is het weer in het Izegemse stadsarchief en is het ter beschikking voor verder studiewerk", besluit schepen Himpe.