Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Origineel kasboek uit Eerste Wereldoorlog na 100 jaar terug in Izegems stadsarchief

www.hln.be

4 februari 2020

Een verloren gewaand document uit de Eerste Wereldoorlog is weer in handen van de stad Izegem. “Het is een kasboek van het Plaatselijk Hulp- en Voedingscomité, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in Izegem werd opgericht”, zegt archiefschepen Kurt Himpe (N-VA).

“Het Hulp- en Voedingscomité speelde een grote rol bij het toekennen van werklozensteun en de voedselverdeling in onze stad tijdens de oorlogsjaren. Al op 6 augustus 1914, twee dagen na het uitbreken van de oorlog, werd in Izegem een ‘bijzonder comité van liefdadigheid’ opgericht. Dat groeide uit tot het Plaatselijk Hulp- en Voedingscomité, de lokale afdeling van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité, dat op initiatief van industrieel Ernest Solvay en bankier Emilie Francqui tot stand kwam”, weet de schepen.

Schenkingen en facturen

“Het kasboek bevat een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven van het comité”, vertelt archivaris Leen Breyne van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest. “In het kasboek zitten ook bewijzen van schenkingen en facturen van bijvoorbeeld timmerman Dejaegher-Azou, die werken uitvoerde voor het comité. Zeer opmerkelijk is dat er op een bepaald moment in de oorlogsjaren al voor meer dan drie miljoen Belgische frank inkomsten en uitgaven waren. Honderd jaar geleden een toch wel gigantisch bedrag.”

“Dit stuk was verloren gewaand. Het document werd gevonden in het archief van het Izegemse kerkbestuur en kwam er terecht via de familie Carpentier, de eigenaars van de voormalige brouwerij op de hoek van de Papestraat en de Gentsestraat, waar nu nog de oude mouterij staat. In de oorlogsjaren was Eugène Carpentier burgemeester en zo is het document waarschijnlijk uit het stadhuis meegenomen. Maar honderd jaar later ligt het weer in het Izegemse stadsarchief en staat het ter beschikking voor verder studiewerk”, besluit Himpe.

(Valentijn Dumoulein)