Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Open Monumentendag laat je achter de schermen van drie Izegemse scholen kijken

www.kw.be

23 juli 2020

Zondag 13 september zet Open Monumentendag de deuren open van drie Izegemse bovenbouwscholen. "Met een gids kunnen de bezoekers die dag gratis op verkenning door de gebouwen en proeven van sappige verhalen", zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA).

De drie Izegemse bovenbouwscholen hebben een zeer rijke geschiedenis. "Prizma Campus VTI was vroeger beter bekend als 'de vakschool' en de geschiedenis ervan gaat terug tot in het jaar 1900, met de bijscholingscursussen die Emiel Dierick gaf aan schoenmakers", legt schepen Kurt Himpe uit.

"De school ontstond zes jaar later en vanaf 1912 werd ze een volwaardige dagschool in de Wijngaardstraat. In 1960 verhuisde de instelling naar de Italianenlaan, waar ook een aantal 'Shoerama'-evenementen plaatsvonden, maar de schoenmakersafdeling sloot in 1981 definitief de deuren. De school was een tijdlang hofleverancier", vult Piet Van Coillie, wetenschappelijk medewerker bij Eperon d'Or, aan.

Chambrettes in Sint-Jozefscollege

Het Sint-Jozefscollege is de voorloper van Prizma Campus College en is deels gehuisvest in een geklasseerd gebouw. "Het prachtige voorgebouw dateert uit 1936, toen architect Carlos Beyaert gevraagd werd om na een verwoestende brand een nieuw gebouw te ontwerpen. De school had ook een zeer groot internaat, waarvan de chambrettes nog grotendeels bewaard zijn. Het Sint-Jozefscollege had op een bepaald ogenblik zo veel internen dat een deel ervan in het kasteel Wallemote huisden. De gidsbeurt gaat door de gebouwen met glorieus designwerk met verhalen over de priester-leraars in hun soutanes en komt ook voorbije de lagere afdeling."

Ook Prizma Campus IdP, beter gekend als 'den Avé', kan bezocht worden. In 1806 richtten de zusters van Maria een klooster op waar ze kosteloos onderwijs verstrekten. In de loop van de jaren breidde de school sterk uit. In de negentiende eeuw werden de befaamde kapellen gebouwd. De gidsbeurten komen zowel in de leegstaande kloostergebouwen als in de schoolgebouwen.

In de bovenbouwscholen zijn er telkens zes rondleidingen met maximaal vijftien personen. Alle informatie voor inschrijvingen op www.eperondor.be.

(Philippe Verhaest)