Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Meer dan 300.000 euro extra coronasteun voor Izegemse verenigingen

www.hln.be

14 juli 2020

Het stadsbestuur gaat met financiële hulp van het noodfonds van de Vlaamse regering de Izegemse verenigingen extra ondersteunen. Het krijgt daar 311.000 euro voor. Ongeveer een derde van dat bedrag wordt gebruikt om verenigingen meer subsidies te geven. Twee derde wordt geïnvesteerd in materiaal dat de verenigingen nog beter ondersteunt.

“Om onze Izegemse verenigingen op korte termijn te ondersteunen, krijgen ze in augustus eenmalig een bedrag op hun rekening gestort. Ze krijgen vijftig procent extra werkingssubsidie, met een minimum van honderd euro”, legt schepen van Cultuur en Senioren Kurt Himpe uit. Voorwaarde is wel dat de vereniging aangesloten is bij een stedelijke adviesraad of dat ze al door de stad wordt gesubsidieerd.”

Veel organisatoren van grote evenementen, zoals de Kroegentocht, de Batjes of de triatlon moesten dit jaar noodgedwongen hun activiteiten annuleren. “Omdat zij het volgend jaar niet makkelijk zullen hebben om sponsors te vinden en omdat ze wellicht extra veiligheidsmaatregelen zullen moeten bekostigen, beslisten we om hun toelage met dertig procent te verhogen,” vertelt schepen van Sport en Jeugd Lothar Feys. “Dit geldt voor alle evenementen die voorkomen op de begroting of die de buurtwerking ten goede komen.”

Investeringsfonds

De stad wil met de grote middelen die ze van Vlaanderen kreeg vooral ook zorgen dat de verenigingen structureel nog beter wordt ondersteund door te investeren in nuttig materiaal dat ze kunnen ontlenen van de stad. Burgemeester Bert Maertens legt uit: “Het stadsbestuur richt een investeringsfonds op voor aankopen in 2021. Die aankopen moeten de werkingen en organisatie van de verenigingen makkelijker en eventueel goedkoper maken. Wat aangekocht zal worden, moet dus op lange termijn bruikbaar zijn. Daarom gaan we niet over één nacht ijs en betrekken we de adviesraden en verenigingen de komende maanden volop en beslissen we samen met hen wat we met de middelen uit het investeringsfonds aankopen.”

(Valentijn Dumoulein)