Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Kunstacademie Art'Iz start lessen gedeeltelijk opnieuw op vanaf 8 juni

www.hln.be

5 juni 2020

De Kunstacademie Art’Iz regio Izegem start vanaf 8 juni gedeeltelijk opnieuw op. “De digitale lessen worden in de meeste gevallen verder gezet omdat dit goed verloopt, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor de lessen en contactmomenten die cruciaal zijn in de eindfase van dit schooljaar”, zegt schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe (N-VA). “De opstart van deze contacten en lesmomenten gebeurt altijd één op één. Groepslessen kunnen in juni dus niet live doorgaan.”

“Omwille van pedagogische redenen worden bepaalde lessen dus wel weer opgestart, bijvoorbeeld als voorbereiding op het hoger kunstonderwijs”, verduidelijkt directeur Wim Belaen. “Ook in gevallen waarbij de online lessen door allerlei omstandigheden niet optimaal kunnen verlopen, kan dit het geval zijn. Ook voor logistieke en materiële redenen kunnen leerlingen naar de academie komen, bijvoorbeeld om instrumenten te stemmen of te onderhouden, zodat ze weer thuis aan de slag kunnen met de online lessen”, onderstreept schepen Himpe. 

“We hebben ons optimaal voorbereid op de nieuwe start”, zegt directeur Belaen. “Alle nodige preventiemaatregelen rond corona zijn genomen en met een uitgekiend vloer- en klassenplan zal er een duidelijke circulatie zijn en de gebruikte leslokalen worden dagelijks afgewisseld.”

(Valentijn Dumoulein)