Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem kiest Duits architectenbureau voor ontwerp van nieuwe cultuurfabriek

www.kw.be

21 augustus 2020

Het stadsbestuur van Izegem gaat in zee met het Duitse architectenbureau Bel Soziëtat voor het ontwerp van de nieuwe cultuurfabriek. Die zal de bibliotheek, kunstacademie Art'Iz en het stadsarchief samenbrengen in de gebouwen van voormalige drukkerij Strobbe. Het wordt een van de grootste en duurste projecten van de komende jaren.

"Het moet een uniek gebouw worden, een baken in onze stad", vertelt patrimoniumschepen Caroline Maertens (N-VA). "We leggen de lat daarom zeer hoog. De stad koos ervoor om samen te werken met de diensten van de Vlaamse bouwmeester om op zoek te gaan naar een architectenbureau. Het college van burgemeester en schepenen kiest er nu voor om samen te werken met het team rond het Duitse architectenbureau Bel Soziëtat, ondersteund door Bureau Bouwtechniek Antwerpen.

"De aanpak van het Duits-Belgische team draagt onze voorkeur weg", zegt schepen Maertens. "De ontwerpers zijn uitgegaan van de kwaliteiten van het bestaand gebouw. De ingrijpen lijken op het eerste zicht eenvoudig, maar Bel Soziëtat buit de bestaande kwaliteit van de Strobbefabriek en zijn bestaande structuur maximaal uit. We zijn ervan overtuigd dat het team zal beantwoorden aan onze vragen, zoals een perfecte akoestiek, duurzame technieken, nuchtere architectuur en een bijna energie-neutraal gebouw."

Door het samenbrengen van verschillende diensten op één nieuwe locatie kan er volgens de stad een maximale kruisbestuiving ontstaan. "Daardoor kan de site Strobbe uitgroeien tot een laboratorium vol cultuur", zegt cultuurschepen Kurt Himpe. "In 2016 palmde de Kunstacademie de site al eens in voor de Artiestenfabriek, een groots evenement naar aanleiding van de nieuwe naam en fusie van de afdelingen woord en muziek met de afdeling beeld. Alle bezoekers waren onder de indruk van de gebouwen en mogelijkheden."

"Door het sterk groeiend aantal inschrijvingen is er nood aan meer ruimte en we willen de drie domeinen ook samenbrengen. De huidige bib dateert van 1990 en voldoet niet meer aan de hedendaagse visie op bibliotheekwerking. Ook heemkring Ten Mandere kampt met een ruimteproblematiek en we willen de Izegemnaar meer kennis laten maken met ons historisch stadsarchief. In de voormalige drukkerij komen deze uitdagingen samen, kunnen we meer ruimte geven om te groeien en de kruisbestuiving alle kansen te geven."

Izegemnaar mag nieuwe naam kiezen

De cultuurfabriek is een werknaam, maar de stad nodigt de Izegemnaar nu uit om mee een nieuwe naam te kiezen. "Een vlag die de lading dekt", aldus schepen Himpe. "Die moet indien mogelijk verwijzen naar de bib, kunstacademie, het stadsarchief en de heemkring. Voorstellen kunnen tot 1 november ingediend worden via wedstrijd@izegem.be, met vermelding van je contactgegevens en een motivatie voor het voorstel."

Schooljaar 2024-2025?

Het project heeft een geraamd prijskaartje van 13,5 miljoen euro en is het duurste van deze legislatuur. Het bouwteam gaat nu een definitief ontwerp maken en daarna kan de bouw starten. De stad zou de nieuwbouw graag in aanloop naar het schooljaar 2024-2025 openen.