Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Eperon d'Or onderzoekt Izegemse wandtegels: "Die zijn anders dan alle andere Vlaamse tegels"

Het Nieuwsblad

27 maart 2020

Het museum Eperon d'Or voert onderzoek naar achttiende-eeuws Izegems aardewerk. “Het gaat om een zeldzame collectie die in het Kortrijkse erfgoeddepot Trezoor bewaard wordt”, zegt schepen Kurt Himpe.

“Eperon d'Or is meer dan een museum over schoenen en borstels. Als industriële erfgoedsite besteden we aandacht aan andere lokale en regionale ambachten. Bovendien wordt er ook onderzoek gedaan, eventueel gekoppeld aan een tijdelijke tentoonstelling”, zegt conservator Hilde Colpaert. Binnen dat kader wordt vandaag een collectie aardewerk onder de loep genomen.

Geen sinecure

Els Degryse loopt als student Kunstwetenschappen (UGent) stage in Eperon d'Or en is gestart met een onderzoek naar het Izegemse aardewerk. “Het is de bedoeling om de tegels zelf, alsook de specifieke kenmerken en de context ervan te bestuderen”, zegt ze. “Het onderzoekswerk van wijlen Bertrand Nolf is een belangrijke aanzet voor de studie. Het is geen sinecure omdat er weinig archiefmateriaal beschikbaar is.”

De basis voor het onderzoek werd een aantal jaar geleden al gelegd. “In 2013 werd in de gemeenteraad naar aanleiding van de sluiting van het Broelmuseum in Kortrijk de vraag gesteld of de stad Izegem bereid was om het aardewerk in bruikleen te nemen”, herinnert schepen van Erfgoed en Musea Kurt Himpe (N-VA) zich. “De collectie van het Broelmuseum wordt bewaard in het erfgoeddepot Trezoor in Kortrijk. Ook de collectie met meer dan honderd Izegemse tegels ligt daar in optimale omstandigheden.”

Terwijl het onderzoek loopt, wil men een deel van de collectie in Izegem tentoonstellen. Onderzoek en expositie gaan hand in hand, want om te kunnen exposeren moet de nodige wetenschappelijke informatie beschikbaar zijn. In 2013 was dat nog onvoldoende het geval.

Anders dan de andere tegels

“De typische Izegemse wandtegels zijn qua formaat iets kleiner dan de andere Vlaamse tegels en er is een groene kleur verwerkt in de oranjegele tegels”, zegt Hilde Colpaert. “Naar aanleiding van het onderzoek doen we een oproep naar mensen die in het bezit zijn van dergelijke Izegemse wandtegels. Ook eigenaars van hoeves of herenhuizen waar dit soort tegels in het interieur verwerkt zijn, mogen zich melden. Zo kunnen we een ruimer onderzoek opstarten.”

(Frank Meurisse)