Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Na oproep Sofie Lemaire om meer vrouwelijke straatnamen: Izegem en Tielt herstellen evenwicht

www.hln.be

28 februari 2019

De oproep van Canvas-presentatrice Sofie Lemaire om meer straten naar vrouwen te noemen valt in de Mandelstreek niet in dovemansoren. Zowel in Izegem als in Tielt, waar amper één straat naar een vrouw vernoemd is, is het bestuur bereid om bij het kiezen van nieuwe straatnamen meer aandacht te besteden aan vrouwelijke figuren. In Roeselare heeft men hier al langer oog voor.

Voor een nieuw Canvasprogramma telde tv-presentatrice Sofie Lemaire in acht grote Vlaamse steden de straatnamen. Daaruit bleek dat van alle straten die de naam van een persoon kregen, er 85 procent naar een man werd genoemd, en 15 procent naar een vrouw. Dat kan volgens Lemaire heel wat beter. Onder de noemer #meervrouwopstraat lanceert de presentatrice een oproep om meer gerenommeerde vrouwen te vereeuwigen op een straatnaambordje. Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende, Leuven, Mechelen en Hasselt engageerden zich al om meer aandacht aan de dames te schenken en ook in de Mandelstreek springen de stadsbesturen op de kar.

Wanverhouding

En dat is nodig. In Tielt zijn de statistieken ronduit dramatisch. Volgens Berenice Van Renterghem van heemkring De Roede Van Tielt, die al sinds jaar en dag adviezen uitbrengt voor de straatnaamgeving in Tielt, is er welgeteld één straat in de hele stad naar een vrouw vernoemd. “Bij mijn weten is de Magdalena Huysstraat de enige straat die naar een vrouw vernoemd is. Zij was de moeder van oud-burgemeester Michiel Van Daele en was een van de allereerste vrouwelijke volksvertegenwoordigers. Verder hebben we ook nog de begijnenstraat, al verwijst die naam niet naar een specifiek persoon”, zegt ze. 

De Magdalena Huysstraat dateert van 1999,  toen Michiel Van Daele nota bene burgemeester van Tielt was. “Ik was daar zelf nooit vragende partij voor, al kon ik het uiteraard wel appreciëren”, benadrukt Van Daele (69). “De naam was destijds een suggestie van Markant, omdat mijn moeder toch veel betekend heeft voor die vereniging. Ze was trouwens zwanger van mij toen ze als een van de eerste vrouwen in het parlement terecht kwam, wat in 1949 allesbehalve evident was.”

In Izegem is het iets beter gesteld. “De stad telt ongeveer 300 straten en pleinen en daarvan verwijzen er 59 naar een persoon”, zegt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). “Ook bij ons is er een grote wanverhouding. Slechts 8,5 procent van die straten verwijst naar een vrouw. Het gaat maar om vijf straten, verwijzingen naar Bijbelse figuren zoals de Mariastraat of Onze-Lieve-Vrouwstraat niet inbegrepen.” Roeselare telt daarentegen een 450-tal straten. Een 150-tal verwijzen naar een persoon en daarvan eert 11 procent vrouwen als Zuster Ida, Juffrouw Lamote of Cecilia Callebert.

Onder de radar

De voorbije jaren kwamen er in de drie steden straten noch pleinen bij die vernoemd werden naar een vrouw. Maar dat betekent geenszins dat men er niet voor openstaat. In Tielt trekt Van Renterghem alvast aan de kar met steun van burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Als vrouw ligt die bekommernis me na aan het hart”, zegt Berenice. “Het is nu eenmaal zo dat de vrouwen in het verleden vaak onder de radar bleven in de officiële documenten. Als we een straatnaam suggereren, dan moeten we het nodige bewijsmateriaal voorleggen, als we een persoonsnaam kiezen dan moet die toch ook wat gewicht in de schaal gelegd hebben.” Ook de burgemeester laat weten dat hij de oproep ter harte neemt. “We winnen advies in bij de heemkundige kring.”

Standbeelden

In Izegem, waar voor de straatnaamgeving altijd advies gevraagd wordt aan de cultuurraad, horen we eenzelfde signaal. “We zullen alvast kijken om ook in Izegem wat meer aandacht te geven aan vrouwelijke figuren”, aldus cultuurschepen Himpe. Roeselaars cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V) laat weten dat het genderevenwicht bij de toekenning van straatnamen al langer wordt meegenomen. “We letten er bewust op dat er ook vrouwen aan bod komen”, zegt hij. “Meer nog, we besteden in het algemeen aandacht aan vrouwen in de openbare ruimte en hebben onder meer standbeelden van bijvoorbeeld Marie-Louise De Meester en Cecilia Callebert in ons centrum staan.”

Verzetsstrijdster

Tot slot enkele suggesties voor de toekomst. In Izegem wil heemkundige Bertrand Nolf een straat vernoemen naar Domitella Onder de Linde, een Izegemse vondeling uit de 18de eeuw. “Ze werd als boreling aan haar lot overgelaten en kreeg als kind geen kansen om een normaal leven te leiden. Ze overleed in armoede op 30-jarige leeftijd en werd begraven op kosten van de kerk.” In Roeselare werd eerder deze week door nazaten het voorstel al geopperd om een straat te vernoemen naar Simonne Brugghe, een jonge verzetsstrijdster uit de tweede wereldoorlog. Schepen Lievens liet toen al verstaan hier wel voor open te staan. 

(Valentijn Dumoulein)