Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Agentschap Onroerend Erfgoed keurt beheersplan voormalige elektriciteitscentrale goed

www.hln.be

8 augustus 2019

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft het beheersplan voor de voormalige elektriciteitscentrale goedgekeurd. “Daardoor wordt de status van de site als ZEN-monument (ZEN staat voor Zonder Economisch Nut, nvdr) bevestigd en gaat het agentschap akkoord met de toekomstvisie voor de site”, zegt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). 

Dit is een belangrijke stap om de site in de Prins Albertlaan te restaureren en toegankelijker te maken voor bezoekers. Maar een concrete timing voor die werken is er nog niet. “In eerste instantie zullen we subsidies aanvragen”, zegt Himpe. “De restauratie zal vervolgens in fases gebeuren. In eerste instantie zullen we werk maken van de schoorsteen. De 45 meter hoge schoorsteen werd in 1972 ingekort tot 38 meter en er kwam een 18 ton wegende betonnen cabine met liftkooi bovenop. Bij de restauratie willen we terugkeren naar de situatie van 1929. De cabine zal verwijderd worden om een onderzoek uit te voeren naar de erfgoedwaarde van het exterieur en het interieur en te bepalen of de cabine als volume in aanmerking komt om te bewaren. Dat zal dan ook samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed gebeuren.”

(Charlotte Degezelle)