Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wandel mee langs bouwkundig erfgoed van de stad Izegem

Het Nieuwsblad

6 januari 2018

De stad Izegem stelt alles in het werk om haar bouwkundig erfgoed in een positief daglicht te stellen. Zo is er nu een evaluatiesysteem dat aangewend wordt bij bouwaanvragen voor panden die in de inventaris van Bouwkundig Erfgoed zijn opgenomen.

“In het evaluatiesysteem wordt aangegeven in welke mate sloop of verbouwing mogelijk is”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA) uit. “Met deze visie wil de stad de inwoners met bouw- en verbouwaanvragen beter helpen, een beleid rond erfgoed uitwerken en het waardevol bouwkundig erfgoed in Izegem in een positief daglicht brengen.”

Wat het Izegemse luik van de inventaris betreft, daarin zijn liefst 511 items opgenomen. De stad telt intussen ook al 33 beschermde panden. “Het meest recente beschermingsdossier is de voormalige elektriciteitscentrale en de schoorsteen in de prins Albertlaan”, vult erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA) aan.

Geen nattevingerwerk

De categorisering is geen nattevingerwerk, maar gebeurt op basis van de architecturale waarde, de bouwstijl, de historische en industrieel-archeologische waarde, de architect, de integratie van het gebouw in het straatbeeld of in het landschap, de mate waarin de originele bouwkenmerken bewaard gebleven zijn en de streekgebondenheid.

De nieuwe methodiek wordt tijdens een infosessie op zondag 11 februari om 15 uur in zaal Meilief uit de doeken gedaan door de onroerend erfgoeddienst Radar, die deskundige bijstand verleende. Na een korte theoretische uitleg volgt een wandeling met een gids door het centrum van de stad om te kijken hoe het beleid in de praktijk omgezet wordt.

(Frank Meurisse)