Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privÚ: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem zet binnenkort inventaris van historisch stadsarchief online

www.kw.be

4 december 2018

Het historisch stadsarchief van de stad Izegem zet binnenkort de deuren figuurlijk open. "In de periode van de jaarwisseling zal iedereen van thuis uit de inventaris van het historisch stadsarchief kunnen raadplegen", zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA).

"Het historisch stadsarchief bewaart heel wat stukken en door de optimalisatie van de werking kunnen we deze stap zetten die voor studenten, genealogen en onderzoekers zeer belangrijk is. Met Probat, het Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen, zal het historisch archief geleidelijk aan digitaal ontsloten worden.

De online inventaris zal een deel zijn van het historisch archief. Om de stukken zelf te raadplegen moet nog een afspraak gemaakt worden, maar de online inventaris zal al een grote tijdsbesparing voor de onderzoekers opleveren", zegt de co÷rdinator van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest (IGA) Leen Breyne. "Door de oprichting van de archiefdienst in 2015 en de samenwerkingsovereenkomst met de heemkundige kring Ten Mandere zijn we er in geslaagd om een volwaardige archiefwerking uit te bouwen", zegt Himpe.

Demografische geschiedenis Izegem

Tijdens het inventarisatiewerk doken er ook stukken op die hiaten opvullen in het onderzoek van de geschiedenis van Izegem. "De gevonden disrekeningen zullen onderzoekers in staat stellen om Izegem tijdens de vroege zestiende eeuw verder in kaart te brengen", zegt Bertrand Nolf die archivaris is van Ten Mandere. "Ook een verloren gewaand deel van het landboek van Izegem is aan de oppervlakte gekomen en maakt het mogelijk om de demografische geschiedenis van onze stad in de achttiende eeuw te vervolledigen. Daarnaast zijn er heel wat staten van goed gevonden die historisch gezien een grote demografische meerwaarde hebben."

Er werden ook brieven teruggevonden van Izegemse soldaten die dienst deden onder Napoleon uit de periode na de Franse Revolutie en ook over de Eerste Wereldoorlog bleek in het Izegemse stadsarchief plots meer aanwezig te zijn dan ooit werd gedacht.

Digitale tentoonstelling

De voormalige drukkerij Strobbe zal in de toekomst niet alleen een ge´ntegreerde Kunstacademie en bibliotheek huisvesten, maar ook onderdak bieden voor de heemkundige kring en het historisch stadsarchief. "Daardoor zullen we het stadsarchief dichter bij de mensen kunnen brengen en historische stukken bijvoorbeeld met een digitale tentoonstelling in de kijker zetten", besluit archiefschepen Himpe.