Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Sociale woongelegenheden komen in de plaats van voormalig borstelmuseum

Het Nieuwsblad

14 februari 2018

De plannen voor de site van het voormalig borstelmuseum in de Baron de Pélichy-straat zijn rond. De Izegemse Bouwmaatschappij zal er sociale woongelegenheden creëren.

“De eerste plannen voor de herbestemming van het voormalige borstelmuseum werden voorgelegd aan het stadsbestuur en er is een principieel akkoord”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Patrimonium Caroline Maertens (N-VA) trots. “De procedure wordt nu voortgezet en er komt een openbaar onderzoek.”

Op de site vooraan in de Baron de Pélichystraat zal de Izegemse Bouwmaatschappij sociale woongelegenheden creëren. “Het zal een mooi voorbeeld worden van inbreiding in het stadscentrum”, meent nog schepen Maertens.

Complex dossier

Met de plannen komt er meteen een oplossing voor een complex dossier. Naast het museum, achter een toegangspoort, ligt het Bad Zwischenahnplein. Dat plein moet behouden blijven, er zijn ook erfdienstbaarheden aan verbonden. Het voorgebouw heeft dan weer een erfgoedwaarde en de linkerbuur, het voormalige postgebouw, is zelfs beschermd als monument.

“Door er een project van de Izegemse Bouwmaatschappij te realiseren kan met alle criteria rekening gehouden worden”, vult schepen van Huisvesting Lothar Feys (N-VA) aan.

Aandacht voor erfgoedwaarde

Ook schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA) reageert tevreden. “Het is heel belangrijk dat er de nodige aandacht besteed wordt aan de erfgoedwaarde van het bestaande gebouw”, zegt hij. “Het heeft een rijke geschiedenis.”

Op de site werd omstreeks 1830 een stadsschool opgericht. In de loop van de jaren werd de school verder uitgebreid. Opschriften in de gevel verwijzen trouwens nog naar de onderwijsfunctie.

In 1978 kwam er een fusie van de school met de gemeenteschool van Lendelede en in 1983 werd de schoolfunctie stopgezet. In maart 1988 werd het Nationaal Borstelmuseum op die locatie geopend. Na dertig jaar museumfunctie zijn er nu nieuwe bestemmingsplannen.

(Frank Meurisse)