Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Kasteel Wolvenhof blijft leeg staan: "Voor 2025 geen restauratie"

Het Nieuwsblad

22 november 2018

De provincie heeft 165.000 euro veil voor een studie over de restauratie en de herbestemming van kasteel Wolvenhof in Izegem. Die studie kan volgend jaar al starten. Keerzijde van de medaille is dat het kasteel niet voor 2025 zal worden gerestaureerd. 

Provincieraadslid en Izegems schepen Kurt Himpe (N-VA) klopt al een tijdlang op de nagel van kasteel Wolvenhof. Het blijft een doorn in het oog. “Terwijl het kasteel Wallemote helemaal gerestaureerd is en een bestemming heeft, staat het zusterkasteel ernog altijd troosteloos bij”, zegt hij. 

De situatie sleept al een tijd aan. Het domein waarop beide kastelen gelegen zijn, is eigendom van de provincie. De kastelen Wallemote en Wolvenhof zijn dan weer eigendom van de stad Izegem. Voor kasteel Wolvenhof werd echter een erfpachtovereenkomst afgesloten, waardoor het gebouw sindsdien voor 99 jaar in handen is van de provincie. 

“Dat met als doel er het streekhuis Roeselare-Tielt in onder te brengen”, zegt Himpe. “Maar al snel bleek dat die plannen opgeborgen waren toen het streekhuis voor Midden-West-Vlaanderen onderdak kreeg in het Huis van de Voeding in Roeselare.” 

Veel tijd verloren 

Op vraag van provincieraadslid Himpe start de deputatie nu een studie op voor de herbestemming en de restauratie van kasteel Wolvenhof. Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) bevestigde dat daarvoor 165.000 euro wordt uitgetrokken. “Weliswaar pas acht jaar nadat de provincie het kasteel in handen kreeg. Doordat de deputatie de oorspronkelijke plannen om het streekhuis er onder te brengen wijzigde, is heel wat tijd verloren gegaan”, aldus Himpe. Himpe polste ook naar de timing voor de restauratie en de herbestemming van het kasteel. “Volgens gedeputeerde Naeyaert zal Wolvenhof ten vroegste in 2025 gerestaureerd zijn en een invulling hebben. De provinciale diensten hebben dat bekeken en aangezien er een restauratiedossier moet opgemaakt worden en er rekening gehouden moet worden met de doorlooptijd om het nodige geld te krijgen, zal dat tijd vergen. Een termijn die moet toelaten een nieuwe bestemming te zoeken voor het kasteel.” 

Meer parking 

Ook de nood aan bijkomende parking aan het provinciedomein zou worden opgelost. De parking in de Kokelarestraat volstaat vaak niet meer omdat de functies van het domein intussen zijn uitgebreid. Dat probleem zou ook opgenomen worden in het dossier van de herbestemming van Wolvenhof.

(Frank Meurisse)