Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegems kasteel Wolvenhof niet voor 2025 gerestaureerd

De Standaard

22 november 2018

Het provinciebestuur heeft 165.000 euro veil voor een studie over de restauratie en de herbestemming van kasteel Wolvenhof in Izegem. Die studie kan volgend jaar al beginnen. Keerzijde van de medaille is dat het kasteel niet voor 2025 gerestaureerd zal kunnen worden.

Provincieraadslid en Izegems schepen Kurt Himpe (N-VA) klopt al een tijdlang op de nagel van kasteel Wolvenhof. Het blijft een doorn in het oog. 'Terwijl het kasteel Wallemote helemaal gerestaureerd is en een bestemming heeft, staat het zusterkasteel er immers nog altijd troosteloos bij', zegt hij.

De situatie sleept al een tijdlang aan. Het domein waarop beide kastelen gelegen zijn, is eigendom van de provincie. De kastelen Wallemote en Wolvenhof zijn eigendom van de stad Izegem. Omtrent kasteel Wolvenhof werd echter een erfpachtovereenkomst afgesloten waardoor het gebouw sindsdien voor 99 jaar in handen is van de provincie.

'Dit met als doel er het streekhuis Roeselare-Tielt in onder te brengen', zegt Himpe. Maar al snel bleek dat die plannen opgeborgen waren, toen het streekhuis voor Midden-West-Vlaanderen een onderdak kreeg in het Huis van de Voeding in Roeselare.

Timing

Op vraag van provincieraadslid Himpe start de deputatie nu een studie op voor de herbestemming en de restauratie van het kasteel Wolvenhof. Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) bevestigde dat hiervoor 165.000 euro wordt uitgetrokken.

'Weliswaar pas acht jaar nadat de provincie het kasteel in handen kreeg. Doordat de deputatie de oorspronkelijke plannen om het streekhuis er onder te brengen wijzigde, is heel wat tijd verloren gegaan', zegt Himpe.

Himpe polste ook naar de timing voor de restauratie en de herbestemming van het kasteel. 'Volgens gedeputeerde Naeyaert zal Wolvenhof ten vroegste in 2025 gerestaureerd zijn en een invulling krijgen', zegt hij.

'De provinciale diensten hebben dit bekeken. Er moet een restauratiedossier opgemaakt worden en rekening gehouden worden met de doorlooptijd om de nodige financiŽle middelen te krijgen. Dit zal dus de nodige tijd vergen. Een termijn die moet toelaten een nieuwe bestemming te zoeken voor het kasteel.'

Parking

Ook de nood aan bijkomende parking aan het provinciedomein zou opgelost worden. De parking in de Kokelarestraat volstaat vaak niet meer omdat de functies van het domein intussen zijn uitgebreid. Dit probleem zou eveneens opgenomen worden in het dossier van de herbestemming van Wolvenhof.

(Frank Meurisse)