Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem ontvangt SAVE-label voor verkeersveiligheid

Het Laatste Nieuws

6 juli 2018

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen mocht deze week het SAVE-label uitreiken aan het stadsbestuur van Izegem. De vereniging zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Het SAVE-charter werd ontwikkeld om steden aan te sporen een veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dat bestaat uit zeven doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker. “De stad ondertekende reeds op 7 december 2016 het charter en daarmee gingen we het engagement aan om te werken aan een actieplan”, duidt mobiliteitsschepen Kurt Himpe. “We krijgen nu als 67ste gemeente het SAVE-label omdat we ons actiejaar succesvol afgerond hebben. Zo is er een evaluatie van alle verkeersongevallen en hebben we vestigingen van lokale scholen bezocht om te onderzoeken of we de verkeersveiligheid in de schoolomgeving niet kunnen verhogen.”

(Valentijn Dumoulein)