Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem gastheer voor Internationale Schoenconferentie

www.focus-wtv.be

7 november 2018

De Internationale Schoenconferentie die al zeven keer georganiseerd werd, verhuist voor de eerste keer van het Tsjechische Zlin naar Izegem.

“Het is een bijzondere eer om als stad van schoenen en borstels gastheer te zijn voor een dergelijke conferentie”, zegt schepen van Erfgoed en Toerisme Kurt Himpe (N-VA). “Twee jaar geleden trok ik de stoute schoenen aan en tijdens een officieel bezoek aan de partnerstad Zlin stelde ik aan de burgemeester en de directeur van het schoenmuseum voor om de achtste editie in Izegem te organiseren. Er was onmiddellijk een akkoord”, aldus Himpe.

Het congres wordt om de drie jaar georganiseerd en brengt academici, erfgoedwerkers, studenten, ambachtslui en ontwikkelaars uit heel Europa samen. Er komen delegaties uit Tsjechië, Polen, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk, maar ook vertegenwoordigers van de verscheidene Vlaamse schoenopleidingscentra en de Belgische Schoenfederatie zakken af naar Izegem.

“Op woensdag 7 november geven we de aftrap in kasteel Wallemote voor een reeks lezingen die intussen al helemaal volzet zijn”, verduidelijkt Himpe. “Ook een bezoek aan een orthopedisch schoenbedrijf staat op het programma.” Op donderdag worden de deelnemers ontvangen op de museumsite Eperon d’Or en zijn er in het stadhuis opnieuw een aantal lezingen. In de namiddag is er een bezoek aan een leerlooierij.”

(Ben Storme)