Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Weer doorgaand verkeer in Krekelstraat

Het Nieuwsblad

14 januari 2017

Vanaf maandag is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk in de Krekelstraat. De knip wordt opgeheven en vervangen door een nieuwe proefopstelling. Die laat wel doorgaand verkeer toe, maar versmalt de straat en tempert de snelheid. Uit de evaluatie van het proefproject bleek het volledig afsluiten van de straat voor het autoverkeer niet haalbaar. “Er waren meer negatieve dan positieve opmerkingen en daarom is geopteerd om een alternatief te zoeken waardoor de oversteek tussen de sportsite Noord en Zuid die over de Krekelstraat loopt, veiliger kan worden gemaakt. De commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit boog zich over het voorstel om vanaf maandag op dezelfde plaats van de proefopstelling nu een voorlopige wegversmalling met bloembakken met een voorrangsregeling uit te zetten”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

(Frank Meurisse)