Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Eerste evaluatie snelheidsremmende maatregelen Lendeleedsestraat in Izegem

www.kw.be

24 maart 2017

De commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van Izegem boog zich een eerste keer over een evaluatie van de snelheidsremmende maatregelen in de Lendeleedsestraat. "De proefopstelling werd in februari aangebracht nadat snelheidscontroles van de politie aantoonden dat er zeer snel gereden werd in de straat", zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe.

Begin dit jaar werd afgesproken de situatie in de Lendeleedsestraat na zes maanden te evalueren. "Maar aan de hand van de snelheidsmetingen konden we nu al gedeeltelijk de effecten bekijken. Er werden al twee metingen uitgevoerd en de laatste meting toonde aan dat de helft van de autobestuurders tussen de 51 en 54 kilometer per uur rijdt. Zo'n 85 procent van de bestuurders reed tussen de 61 en 63 kilometer per uur", aldus de schepen. "De resultaten van één metingspost tijdens de laatste controle bleken echter onbruikbaar en daarom wordt momenteel een nieuwe meting uitgevoerd." De commissie zal eind augustus alle resultaten bespreken.

SAVE-charter

Eind vorig jaar ondertekende het Izegemse stadsbestuur het SAVE-charter en aan de hand van een actieplan worden nieuwe initiatieven genomen. In de commissievergadering werd een stand van zaken gegeven. "Zo brengen we de verkeerssituatie aan de Izegemse scholen in kaart en er was al overleg met vijf scholen dat leidde tot een reeks concrete maatregelen. Op regelmatige tijdstippen is er ook een analyse van de verkeersongevallen die op het Izegemse grondgebied gebeurden", verduidelijkt schepen Himpe. "Bedoeling is om aan de hand van een dergelijke analyse te kijken of er bijkomende maatregelen kunnen genomen worden om risicovolle punten aan te pakken."

(LDB)