Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Drie verkeersdoden op Izegemse wegen in 2016

Het Nieuwsblad

10 maart 2017

Na het jaar 2015 zonder dodelijke ongevallen, vielen er vorig jaar weer drie te betreuren. Stad en politiediensten buigen zich over de omstandigheden, want ook het aantal ongevallen met gewonden steeg opnieuw.

In Izegem vonden in 2016 meer ongevallen met gewonden en doden plaats dan in 2015. Dat blijkt uit de jaarlijkse verkeersveiligheidsanalyse van de politiezone Riho. “Het ging om een fietser die onder een vrachtwagen terechtkwam in de Lodewijk de Raetlaan. Er was ook een dodelijk slachtoffer op de N36 en tijdens de kermisweek werd een bestuurder in de Prins Albertlaan onwel en stierf in de wagen”, zegt hoofdinspecteur Miguel Beauprez van de politiezone Riho. “Ook het aantal zwaargewonden en lichtgewonden steeg vorig jaar ten opzichte van 2015.”

“In de loop van de voorbije tien jaar is het aantal ongevallen met doden en gewonden gelukkig sterk verminderd, maar de stijging in 2016 volgen we zeker op”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). “Niet alleen het gedrag van elke weggebruiker speelt een rol, ook de verkeersomstandigheden en maatregelen die de overheid kan nemen en de controle door de politie. Jammer genoeg volstaan ingrepen niet altijd en is het gedrag van de weggebruikers de hoofdoorzaak.”

Alcohol

Stad en politie blijven onverminderd verder de ongevallen analyseren. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat er bij 18 procent van de ongevallen met lichamelijk letsel in 2016 alcohol in het spel was.

“Toch blijven we nagaan of er op de plaats van het ongeval bijkomende maatregelen nodig zijn. In het kader van het Save Charter wordt ook trimestrieel een statistiek opgemaakt zodat we korter op de bal kunnen spelen”, zegt de schepen. “De verkeersveiligheid in bepaalde straten waar veel ongevallen met lichamelijk letsel voorkomen, zal in de nabije toekomst door werken aan de infrastructuur ook verbeteren, zoals in de Roeselaarsestraat en de Leenstraat. Daarnaast proberen we ook de situatie in andere straten en op kritieke punten te verbeteren.”

Op vraag van de stad Izegem zal de politiezone ook een mobiele flitscamera aankopen zodat op meer plaatsen de snelheid gecontroleerd kan worden. In stadsmagazine Izine en in de Mobiflits worden ook regelmatig verkeersaspecten in de kijker gezet om te sensibiliseren. “Maar één zaak blijft: zich houden aan de verkeersregels kan veel kwaad voorkomen”, zegt schepen Himpe.

(Frank Meurisse)