Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Digitale toegang tot eeuwenoud archief

Het Nieuwsblad

17 januari 2017

Een digitale aanvraag om items uit het eeuwenoude stadsarchief op te diepen: het kan voortaan dankzij de inzet van de werkgroep stadsarchief en de inzet van de vrijwilligers van Ten Mandere.

Uit 1463 dateert het oudste stuk in het Izegemse stadsarchief. En je kan er tegenwoordig digitaal inzage in vragen. “Eens de aanvraag online is doorgekomen, zorgen mensen van heemkring Ten Mandere ervoor dat het stuk ter inzage ligt”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA).

Een jaar lang werd aan de archiefwerking gesleuteld en nu staat die helemaal op punt. “Dankzij de oprichting van de intergemeentelijke archiefdienst en de samenwerking met de heemkundige kring Ten Mandere werd in één jaar tijd heel wat werk verzet”, zegt de schepen.

Dat beaamt archivaris Leen Breyne. “Vorig jaar werd de archiefruimte helemaal opgeruimd en werd een plaatsingslijst opgemaakt. Een hele reeks documenten werd na goedkeuring door het Rijksarchief geselecteerd om uit het archief verwijderd te worden. Ook het archief van het Izegemse OCMW werd al onder handen genomen.”

Zuurvrije dozen

Voor de archiefwerking wordt naast de drie personeelsleden van de Intergemeentelijke Archiefdienst van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest ook samengewerkt met leden van de heemkundige kring Ten Mandere, die de plaatsingslijsten van het historisch archief opmaken en het archief herverpakken in zuurvrije dozen en mappen. “Ook de fotocollectie van de stad wordt in kaart gebracht door Ten Mandere”, zegt Breyne. “Meer dan 6.100 foto's zijn daardoor al omschreven en in samenwerking met de Tatsevoet worden de foto's gedigitaliseerd.”

Het is echter niet de bedoeling dat het archief op de planken opnieuw stof staat te vergaren. “We willen het historisch onderzoek op basis van de documenten in het stadsarchief stimuleren”, zegt schepen Himpe. “Op de website van de stad Izegem is alle informatie over de archiefwerking nu gecentraliseerd. Wetenschappelijke onderzoekers, studenten of genealogen moeten vooraf een contactformulier invullen als ze opzoekingswerk willen doen.”

Oorlogsbrieven

Maar het werk is nog niet af. In 2017 zal er vooral verder gewerkt worden aan de archiefoverdrachten van de diverse stadsdiensten. Hedendaagse digitale items worden digitaal geklasseerd en ook diverse documenten die elke dag het archief passeren worden van dichtbij bekeken. “Daar zitten soms waardevolle zaken tussen”, bevestigt Bertrand Nolf van Ten Mandere. “Zoals bijvoorbeeld correspondentie van tijdens de oorlog. Die schetst een goed beeld van hoe het er toen aan toeging. Zulke zaken kunnen dan weer leiden tot publicaties.”

(Frank Meurisse)