Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Bib boert uitzonderlijk goed

Het Nieuwsblad

7 januari 2017

De Izegemse bibliotheek blikt terug op een succesvol 2016. “De spectaculaire stijging in het aantal bezoekers en uitleningen toont aan dat de investeringen in de bibliotheekwerking vruchten afwerpen”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA).

“Sinds de grote investeringen in de bibliotheek in 2014, met onder andere nieuwe computers en meubilair, het zelfscansysteem en de vernieuwing van de hal is de neerwaartse trend van het aantal bezoekers en uitleningen gekeerd”, verduidelijkt Himpe. “Het aantal uitleningen steeg spectaculair van bijna 207.000 in 2014 naar bijna 247.000 in 2016, 20 procent meer dus. Er wordt elk jaar ook een grote inspanning geleverd om de collectie te actualiseren en uit te breiden zodat het aanbod voor de bibliotheekbezoeker interessant blijft. De bibliotheek zet ook steeds meer in op e-readers en eboeken. En ook de invoering van het uniform tariefsysteem dat steeds meer bibliotheken toepassen, heeft effect. Het lidmaatschap van de bibliotheek kost 5 euro, en daarmee kan je gratis ontlenen.”

De bibliotheek doet behalve als kenniscentrum ook dienst als ontmoetingsruimte. In 2015 kwamen er zo'n 119.000 bezoekers en dat steeg vorig jaar tot net geen 129.000. Dat zijn zo'n 10.000 mensen per maand. Er vinden ook tal van activiteiten plaats , zoals lezingen en tentoonstellingen. “Het lopende project Blok@Bib bewijst dat de bibliotheek voor jongeren een ontmoetings- en studielocatie is.”

Zelfscanbalie

Ook de werking van de bib wijzigde de jongste jaren. “Vroeger stelde een bibliotheek een collectie ter beschikking. Nu werkt de bibliotheek vraaggericht”, legt bibliothecaris Nicolas Cappelle uit. “Iedereen kan in de bib terecht met zijn of haar vragen. Dankzij de zelfscanbalies heeft het personeel meer tijd voor de bezoeker en hun persoonlijke aanpak wordt sterk geapprecieerd.”

Geen loze woorden want het afgelopen jaar kreeg het personeel meer dan 2.800 vragen over de bibliotheekwerking, zoals het gebruik van de catalogus of de e-reader of specifieke vragen over boeken. “In 2015 waren dat er net iets meer dan 2.000”, zegt de bibliothecaris. “Maar de vraagstelling gaat ook veel ruimer, en dan werkt de bibliotheek als algemeen aanspreekpunt. “De projectwerking zal sterk worden uitgebreid om nog meer mensen te bereiken”, besluit Cappelle.

(Frank Meurisse)