Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Werfweg is perfect mogelijk"

De Weekbode

7 september 2012

De gemeenteraad keurde het tracé van de wegen goed voor een nieuwe verkaveling ter hoogte van de Boomgaardstraat en de Kokelarestraat. Dat had in de commissie al voor wat discussie gezorgd, die werd nu overgedaan.

“De bewoners van de Boomgaardstraat hebben in hun bezwaarschrift enkele pertinente opmerkingen geformuleerd: in die straat is er weinig mogelijkheid om te parkeren, de straat is er smal en eigenlijk niet geschikt voor nog veel meer doorgangsverkeer”, stelde Kurt Himpe (N-VA).

“In de eerste plaats vragen we dat bij de ontwikkeling van de verkaveling Hyboma de projectontwikkelaar via een werfweg vanuit de Kokelarestraat met vrachtwagens op- en af kan rijden, want via de Boomgaardstraat zou dit zeker voor problemen zorgen. Als de projectontwikkelaar gefaseerd werkt en de drie woningen aan de kant van de Kokelarestraat als laatste bouwt, dan is zo’n werfweg perfect mogelijk.”

“Als de verkaveling Hyboma klaar is, kan het verkeer tijdelijk toch via de Boomgaardstraat. Er zijn in die fase inderdaad weinig andere mogelijkheden, als we rekening houden met het aantal woningen dat moet gerealiseerd worden en de verkeerstechnische problematiek als er op korte afstand verschillende uitwegen uitgebouwd worden. Maar als er naast de verkaveling Hyboma dan een WVI-verkaveling ontwikkeld wordt, dan zijn er wel mogelijkheden: zorgen dat de uitweg uit die WVI-verkaveling breed genoeg is om ook het verkeer van de verkaveling Hyboma via de WVI-verkaveling te laten in- en uitrijden. Dan kunnen we de toegang tussen de Boomgaardstraat en de Hyboma-verkaveling wijzigen in een trage verbindingsweg voor fietsers, voetgangers en bromfietsers." Schepen Dirk Van Walleghem meldde dat deze trage verbinding enkel en alleen in uitzonderlijke omstandigheden zal opengesteld worden.

(Wouter Vander Stricht)