Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Oversteek joggers veiliger maken"

De Weekbode

2 maart 2012

Heel wat agendapunten op de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit. Zo wil men een oplossing uitwerken voor de joggers die de Krekelstraat - die het sportcentrum in twee stukken scheidt - willen oversteken. Omdat zich daar soms een gevaarlijke situatie voordoet, deed de stedelijke sportraad zelf een voorstel.

Voor de oversteek van de lopers en joggers werd door de stedelijke sportraad een voorstel uitgewerkt. Sportraadvoorzitter Hans Samyn en lid Bernard Vanluchene kwamen in de commissie hun visie verdedigen.

"Deze oversteek wordt veel gebruikt door lopers die van noord naar zuid de Krekelstraat willen oversteken. Een gewoond zebrapad lijkt ons niet meer te volstaan omdat er diagonaal al lopend wordt gedwarst. Een veilige oversteek is voor ons absoluut noodzakelijk. Kan er daar een verhoogde berm komen, kan het verkeer daar geremd door middel van een zone 30 worden en kan er door het opheffen van enkele parkeerplaatsen meer zichtbaarheid worden gecreëerd? Een visuele veiligheidsstrook met extra verlichting zou ook al heel wat beter zijn dan de huidige toestand."

Commissievoorzitter Kurt De Guffroy (CD&V) vreesde dat er heel wat klachten van de plaatselijke bewoners bij de commissie zouden toekomen bij het verminderen van de parkeermogelijkheden op die specifieke plaats.

Hij stelde voor tegen de volgende commissie een inspraakmoment met de bewoners te houden en daarna door de technische dienst een nieuw voorstel te laten formuleren.

De stratenlijst voor nieuwe voetpaden werd vrijgegeven. Naast de Henri Dunantstraat krijgen de Arenbergstraat, stuk Reperstraat, Wantje Pieterstraat, Molenweg, Sasstraat, Camiel Ameyestraat, Sint-Crispijnstraat en een stuk van de Neerhof- en de Emiel Neyrinckstraat dit jaar een nieuw voetpad.

Het aanbrengen van een bovenlaag in asfalt in de Lodewijk de Raetlaan wordt uitgesteld vanwege geplande werken van Aquafin maar de volgende straten krijgen een nieuwe toplaag in 2012 : Tinnenpotstraat, Molenweg, Sint-Antoniusstraat, Wantje Pieterstraat, OLV-straat, stuk Bellevuestraat, Camiel Ameyestraat en Sint-Crispijnstraat.

Op het budget van het bijzonder onderhoud wegenis en uitwijkstroken is er geld voorzien om een grondige vernieuwing van de landelijke wegen Hulstsestraat, Mispelstraat en Lokbeekstraat.

Het stadsbestuur kreeg een aanvraag van het erkende taxibedrijf Gilbert uit Roeselare om een vaste taxistandplaats aan het station te voorzien. Die komt er op de Korenmarkt naast de parkeerplaats voor een mindervalide die naast het station is voorzien.

Na het aanbrengen van de bouwvergunning voor vijftien appartementen op het snijpunt van de Kortrijksestraat en de Molenhoekstraat is er bij de bewoners van die laatste straat ongerustheid ontstaan wat er moet gebeuren na de realisatie van dit project. Nu wordt er lang geparkeerd op de huidige parking van slagerij Braekeveld, dan zal dit niet meer kunnen. De commissieleden stelden voor om pas na de bouwtermijn een standpunt in te nemen maar dat een systeem van bewonersparkeren allicht niet haalbaar zal zijn op die plek.

Om de overgang van de Baron de Pélichystraat naar de Burgemeester Vandenbogaerdelaan voor fietsers verkeersveiliger te maken stelde mobiliteitsambtenaar Siska Vanhooren voor om, naar analogie met stroken onlangs aangebracht op de N36, ook terhoogte van de Krekelstraat zo'n golvende strook op de weg te laten schilderen. Zo kunnen de wagens uit de Krekelstraat ver genoeg staan om links of rechts door te rijden en kunnen de fietser veilig hun weg vervolgen.

In de fietstunnel zal op het wegdek aan de zijde van de Meensestraat een volle witte lijn worden aangebracht om de twee stromen van fietsers uit mekaar te houden. Ook zal extra verlichting nodig zijn om de zichtbaarheid te verhogen.

Commissielid Peter Defreyne (CD&V) kaartte in de variapunten het probleem aan van de inname van parkeerplaatsen door terrasfaciliteiten.

Hij stelde dat de terrassen er buiten de zomermaanden meestal ongebruikt bijstaan maar zodoende heel wat parkeermogelijkheden in het stadscentrum onbenut blijven. "Moeten we niet nadenken om een systeem van betalende zomerterrassen in te voeren ?"

Commissielid Kurt Himpe (N-VA) liet nog weten dat er bij het uitrijden van de Stuivenbergstraat naar de Roeselaarsestraat toe een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat. Oorzaak zijn de geparkeerde voertuigen tot dicht tegen dat kruispunt.

Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) erkende het probleem maar beloofde verbetering bij de start van de volgde fase van de heraanleg van de Roeselaarsestraat.

Allicht gespreksstof voor één van de volgende commissievergaderingen.

(Luc De Backere)