Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Omstreden mobiliteitsplan goedgekeurd

Het Laatste Nieuws

24 januari 2012

Het fel bekritiseerde mobiliteitsplan dat de afgelopen maanden door de handelaars van Actie Zelfstandig Izegem (AZI) op de korrel werd genomen, is definitief goedgekeurd. De 3.319 handtekeningen die het actiecomité aan het stadsbestuur overhandigde, mochten niet baten. Toch zijn de initiatiefnemers niet helemaal ontevreden, want in het definitieve plan zijn enkele zaken verduidelijkt. Zo zullen sommige parkeerplaatsen in het centrum niet verdwijnen.

Net voor de start van de gemeenteraad, zakte een delegatie van het actiecomité af naar De Leest, waar de zittingen tijdelijk plaatsvinden door werken. Ze herhaalden hun oproep om bepaalde aspecten van het plan bij te sturen. Om hun boodschap kracht bij te zetten, overhandigden ze het stadsbestuur een petitie met 3.319 handtekeningen. Ze werden bijgestaan door het actiecomité Wallemote, dat 627 handtekeningen inzamelde om aandacht te vragen voor het groeiend verkeersprobleem aan de as Rijksweg-Leenstraat-Molstraat-Krekelmotestraat. "Met de petitie willen we aantonen dat dit mobiliteitsplan iets is dat leeft onder de mensen", zegt Dominique Maenhoudt van AZI. "Hoewel het plan nu goedgekeurd werd, zijn we blij dat we toch een aantal zaken bereikt hebben. Er zijn na overleg en op onze vraag een aantal aanpassingen gebeurd. Bovendien verzekert het stadsbestuur dat het mobiliteitsplan maar een visietekst is en daar houden we ons aan vast. Toch betekent dit voor ons niet het einde. In de toekomst zullen we nog van ons laten horen en de belangen van het handelscentrum blijven verdedigen."

Parkeerplaatsen

Een van de grote bekommernissen van AZI was, naast het inkorten van de centrumbrug, het verder uitbouwen van een autoluw centrum en dus het verdwijnen van parkeerplaatsen. Die vrees is bezworen, want na een beslissing in het schepencollege van 17 januari wordt in het plan verduidelijkt dat er geen parkeerplaatsen op de Grote Markt zullen verdwijnen en dat er in de toekomst nog altijd op de Korenmarkt geparkeerd zal kunnen worden. Verder zullen geen parkeerplaatsen in de Nieuwstraat verdwijnen tenzij er in de omgeving een volwaardig alternatief kan aangeboden worden.

Compromis

Schepen van Mobiliteit Dirk Van Walleghem (CD&V) herhaalde dat de uitgangspunten van het mobiliteitsplan niet haaks staan op de kansen voor de detailhandel in Izegem. "Ik ben er van overtuigd dat we bij heel wat misverstanden hebben kunnen rechtzetten. Maar net zoals wij als politici moeten aanvaarden dat er repliek komt op onze voorstellen moeten de actiegroepen aanvaarden dat er na de dialoog een compromis komt. Laat onze stad met de lente in het vooruitzicht weer kleurrijk worden en het zwart uit het straatbeeld verdwijnen."

Oppositie stemt tegen

Fractieleider Kurt Himpe legde namens de N-VA drie amendenten ter goedkeuring voor over de aanleg van een ondergrondse parking op de Korenmarkt, het behoud van de overweg aan de Century en een alternatief circulatieplan. Hij voegde daaraan toe dat de verkeerscirculatie economisch niet realistisch is. De N-VA - fractie stemde uiteindelijk tegen het nieuwe mobiliteitsplan omdat de meerderheid niet instemde met de drie amendementen. Ook de andere oppositiepartijen stemden tegen. De meerderheid keurde het punt uiteindelijk goed.

(Valentijn Dumoulein)