Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Geen oplossing voor geluidshinder"

Het Laatste Nieuws

16 augustus 2012

Sinds april gelden er strengere milieuvoorwaarden voor nieuw te plaatsen windturbines. Concreet mag er maar maximaal acht uur per jaar slagschaduw zijn en wordt de geluidsnorm in woongebieden beperkt tot 39 decibel 's nachts. Enkele Kachtemnaars die door vier turbines al lange tijd hinder ervaren, hebben de reglementering aan hun situatie afgetoetst. Ze hopen dat de slagschaduw in hun buurt zal verminderen, maar zien geen oplossing voor de geluidshinder.

"Als de nieuwe reglementering ook hier zal gelden, is dat voor Kachtem alvast een stap in de goede richting", licht buurtbewoner Robert Nolf toe. Zijn huis ligt recht in het vizier van één van de Electrabel-turbines.

Samen met raadslid Kurt Himpe (N-VA) en andere buurtbewoners toetste hij de regels aan hun situatie af. "We zijn tevreden met de inperking van de slagschaduw tot maximaal acht uur per jaar. Toch plaatsen we daarbij de kanttekening of er op alle windturbines actieve zonsensoren geplaatst zullen worden om dit onder controle te houden. Maar op dat vlak hopen we alvast dat Kachtem zijn rust terug krijgt. Voor de geluidshinder zien we echter geen oplossing. Woongebieden krijgen meer bescherming, de norm in industriegebieden ligt hoger. En laat de Electrabel-turbines aan de Lodewijk De Raetlaan nu net in zo'n gebied liggen. Het zijn oudere types die door een tandwielmechanisme extra veel lawaai veroorzaken. Dat is dus een serieuze streep door onze rekening. Daarom gaan we er bij de bevoegde instanties voor pleiten om - ondanks de nieuwe regels - een versoepeling voor onze situatie te vragen".

Ook bij de geluidsnormen voor de Aspiravi-turbines is er nog wat onduidelijkheid. De inplanting dicht bij de autosnelweg zorgt er voor dat zij meer geluid mogen produceren dan in rustigere omgevingen. Voor de buurtbewoners blijven er nog veel vraagtekens.

Zo vragen ze zich af of bij de geluidsnorm rekening gehouden zal worden met de aard van de industriële activiteit en welke geluidsnorm er gehanteerd zal worden bij de exemplaren aan de E403.

Voorbarig

Bij het kabinet Schauvliege klinkt het dat het voorbarig is te stellen dat er binnenkort wijzigingen komen. De windmolensector diende bezwaar in tegen de omschakelingsregeling voor oudere windmolens en dus is er voorlopig nog geen goedkeuring van de Vlaamse regering. "Maar als de regels toegepast worden in de Lodewijk de Raetlaan betekent dat, waar ze vroeger als norm 44 decibel 's nachts hadden, ze verstrengd worden naar 43 decibel", zegt woordvoerster Brigitte Borgmans.

"De windturbines aan de E403 liggen in agrarisch gebied en hadden als vroegere norm 39 decibel, waar die norm volgens de nieuwe regels verhoogd wordt tot 43 decibel. De hoorbaarheid en de daaruit eventueel voortvloeiende hinder voor de omgeving wordt mede bepaald door het niveau van het oorspronkelijke omgevingsgeluid. De normering staat via het uitvoeren van achtergrondgeluidsmetingen, grenswaarden toe die onder het achtergrondgeluid moeten blijven." De exploitant kan op zijn beurt waarde van het achtergrondgeluid bepalen in een meetcampagne. De uitleg van het kabinet lijkt in ieder geval de stelling van de inwoners rond geluidshinder te bevestigen, al blijft het afwachten tot de regelgeving definitief wordt.

(Valentijn Dumoulein)