Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wordt voormalige uitkijktoren een kunstproject en uitkijktoren?

2 november 2020

Van kunstenaar Elias Cafmeyer liep onlangs een expositie in Roeselare. Met één van zijn tentoongestelde werken kan de voormalige watertoren van de Verenigde Roters aan de Klaregracht in Izegem een nieuwe bestemming krijgen. Een voorstel dat schepen van Cultuur en Erfgoed Kurt Himpe (N-VA) alvast verder wil bekijken.

Het leidingsysteem vanaf het kanaal Roeselare-Leie werd in 1958 aangelegd door twaalf vlasondernemers uit Izegem, Sint-Eloois-Winkel en Lendelede en bestond uit een netwerk van 8,5 kilometer en een watertoren. Die moesten water aanleveren voor het warmwaterroten, een techniek bij het verwerken van vlas. Eind 2013 werd het systeem buiten werking gesteld. In 2014 werd naar aanleiding van Open Monumentendag een brochure gepubliceerd en een infobord geplaatst aan de watertoren. “Ik liet twee jaar geleden naar aanleiding van de droogteperiodes nog onderzoeken of het mogelijk was om het voormalige waterleidingnet en de watertoren van de Verenigde Roters opnieuw te activeren in peridoes van watertekort. Maar het leidingnetwerk is op te veel plaatsen onbruikbaar geworden en de geďnteresseerde landbouwbedrijven liggen te ver van het leidingsysteem”, verduidelijkt Kurt Himpe.

“Kiosk ontmoet watertoren”

Kunstenaar Elias Cafmeyer speelt al langer met het idee om een installatie te maken rond een watertoren en het concept past als gegoten op de Izegemse watertoren. “Mijn projectvoorstel brengt twee elementen uit de openbare ruimte samen, een kiosk en een watertoren. Hoewel hun structuur gelijkenissen vertoont in de vorm, worden ze door hun functie anders geďnterpreteerd”, aldus Elias Cafmeyer. “Het fenomeen van tegenstellingen in urbanisatie kan hier samengebracht worden en zo in de verf gezet worden dat het humoristisch wordt. Het verhaal kan groeien dat de kiosk er eerder stond en dat op een bepaald ogenblik een watertoren erboven gebouwd werd. De installatie zou dan een permanente sculpturale ingreep worden, bijvoorbeeld met de kiosk voor kunstprojecten en ook gebruik maken van de watertoren zelf.”

“Een mogelijke combinatie van erfgoed en cultuur”

“De voormalige watertoren is een stille erfgoedgetuige en het zou jammer zijn als dit ooit zou verdwijnen. Het projectvoorstel lijkt te interessant om niet verder te onderzoeken en zowel op het vlak van erfgoed en cultuur mogelijkheden te bekijken”, zegt schepen Kurt Himpe. “De eigenaar moet dan uiteraard betrokken worden en ook de provincie kan aangesproken worden. Met het project ‘Horizon 2025’ bouwt de provincie een netwerk van uitkijktorens en belevingsplatformen uit over de hele provincie en deze watertoren past misschien perfect in dit plan.”