Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem reikt voor de eerste keer thesisprijs uit

4 december 2019

Voor de eerste keer wordt in Izegem de thesisprijs uitgereikt. “Laureaat is Kachtemnaar Sam Geldof die als architect aan de Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas (KU Leuven) afstudeerde”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA).

De thesiswedstrijd werd op initiatief van de schepen opgestart in 2017. “We willen met de thesisprijs studenten aan universiteiten en hogescholen aanmoedigen om een Izegems thema te kiezen voor de uitwerking van een thesis. De wedstrijd staat open voor iedere afstuderende student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. De stad kan er maar voordeel bij hebben dat er studiewerk gebeurt over Izegem. Al te vaak verdwijnen thesissen in een kast, terwijl dergelijke master- of bachelorproeven een grote meerwaarde kunnen betekenen”, verduidelijkt Kurt Himpe.

“Gebouwen van drukkerij Strobbe onder de loep genomen”

Sam Geldof studeerde vorig academiejaar af als architect. Zijn masterproef ‘Structuur als Architectuur-Generator’ met docent Laurens Luyten als promotor en docent Tom Broekaert als co-promotor bestudeert hoe een architecturaal idee kan geïnspireerd worden vanuit de structuur van bestaande gebouwen. “Voor de concrete uitwerking van zijn masterproef nam hij de gebouwen van drukkerij Strobbe onder de loep. Zijn bevindingen zijn uiteraard zeer interessant aangezien de stad de gebouwen van de drukkerij tegen 2024 wil laten ombouwen tot nieuwe locatie voor de bibliotheek, de Kunstacademie, het historisch stadsarchief en de heemkundige kring”, aldus schepen Himpe.

“We ontvingen eerder al voorstellen voor de thesiswedstrijd, maar die voldeden niet of te weinig om in aanmerking te komen. De masterproef van Sam Geldof werd beoordeeld door een jury met de voorzitter van de cultuurraad en de voorzitter van de heemkundige kring Ten Mandere, de erfgoedconsulent van de projectvereniging BIE en drie experten waaronder de ingenieur-architect van de stad, de voorzitter van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en een externe ingenieur-architect”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Om in aanmerking te komen moet de masterproef een link hebben met de stad Izegem, wetenschappelijk kwaliteitsvol zijn en nieuwswaarde hebben.”

“Over de masterproef zal er een artikel verschijnen in het stadsmagazine Izine en er komt ook een voordracht door de laureaat, waarbij dan de prijs ter waarde van 800 euro officieel zal overhandigd worden. De masterproef zal ook ter beschikking zijn in de leeszaal van de bibliotheek.”

“We hopen uiteraard dat deze uitreiking een stimulans zal zijn voor andere studenten om in de volgende jaren een Izegems onderwerp te kiezen als onderwerp. De volgende uitreiking zal plaatsvinden in 2021”, besluit schepen Himpe.