Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Meer en meer raadplegingen in Izegems historisch stadsarchief

19 november 2019

Het Izegemse stadsarchief wordt steeds populairder. “Sinds begin 2017 is het mogelijk om via de website van de stad Izegem online een raadpleging aan te vragen en dat werpt duidelijk vruchten af. Het aantal aanvragen verdubbelde in één jaar tijd”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA).

“In de meeste gevallen gaat het om vragen voor genealogisch onderzoek”, zegt coördinator van de Intergemeentelijke Archiefdienst IGA Leen Breyne. “Daarnaast zijn er ook meer en meer aanvragen voor historisch onderzoek en in mindere mate voor bouwonderzoek.”

Bijkomende investeringen in digitalisering aktes

“De vragen voor genealogisch onderzoek zullen in de toekomst grotendeels beantwoord kunnen worden door een online platform waar de aktes van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters ter beschikking zullen gesteld worden indien ze openbaar zijn”, verduidelijkt schepen Himpe. “We zullen in de komende jaren trouwens 64.000 euro investeren in het archief en meer specifiek in de digitalisering van deze aktes.”

“Voor het historisch stadsarchief kan sinds begin dit jaar gebruik gemaakt worden van Probat, het Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen, waardoor de inventaris online kan geraadpleegd worden. Momenteel zijn er ongeveer 3.000 beschrijvingen online geplaatst”, aldus Leen Breyne. “Normaal gezien komt er tegen eind dit jaar nog een aanvulling van de online inventaris.”

“Momenteel hebben we gemiddeld iedere week een aanvraag voor raadpleging in het Izegemse stadsarchief. Voor de behandeling van deze aanvragen werkt de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest nauw samen met de vrijwilligers van de heemkundige kring Ten Mandere. Door de online inventaris, de verdere digitalisering van de aktes en het online platform verwachten we de volgende jaren nog meer aanvragen. In de bibliotheek bevindt zich trouwens ook een schaduwarchief met geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes uit Izegem, Emelgem en Kachtem tot 1914. Dat schaduwarchief werd tijdens de vorige jaren gemiddeld 120 keer per jaar geraadpleegd. Tegen 2024 zullen het historisch archief, de bibliotheek en de heemkundige kring samen met de Kunstacademie onderdak krijgen in de voormalige gebouwen van drukkerij Strobbe waardoor het raadplegen van het archief nog optimaler zal kunnen verlopen”, besluit de archiefschepen.