Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem ontvangt als 67ste Vlaamse gemeente het SAVE-label

4 juli 2018

De stad Izegem ontving uit handen van gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) het SAVE-label. De organisatie zet zich in om het aantal verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld.

“De stad Izegem ondertekende op woensdag 7 december 2016 het charter en sindsdien gingen we aan de slag om een reeks actiepunten in concrete initiatieven om te zetten. Het leidde onder andere tot een intense overlegronde met heel wat Izegemse scholen en dit resulteerde dan weer in onder andere een betere aanduiding van de zones 30, een investering in nieuwe variabele zone 30-borden, een betere aanduiding van de schoolomgevingen en verkeersremmende maatregelen”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). “Het charter leidde ook tot een uitgebreide verkeersongevallenanalyse die de lokale politie opmaakt, waarbij telkens nagegaan wordt of er door infrastructurele ingrepen ongevallen kunnen worden vermeden. Door deze verkeersongevallenanalyse gaan we veel verder dan de vroegere jaarlijkse ongevallenstatistieken. Meten is weten, maar analyseren resulteert in meer weten.”

“De uitreiking van het SAVE-label is echter geen eindpunt. De weg is nog lang, maar we timmeren samen verder aan de weg om die nog meer verkeersveilig te maken”, besloot schepen Himpe tijdens de officiële plechtigheid die ook door burgemeester Bert Maertens (N-VA) en korpschef Curd Neyrinck van de politiezone Roeselare-Hooglede-Izegem

De stad Izegem is de 67ste Vlaamse gemeente die het label ontvangt en de 20ste gemeente in West-Vlaanderen.