Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Cursisten NT2 in Izegem in stijgende lijn

4 mei 2018

Het aantal cursisten NT2 in Izegem is de laatste jaren sterk gestegen. Om op die vraag in te spelen, slaan de stad en het CVO de handen in elkaar.  “CVO 3 Hofsteden zal vanaf september overdag gebruik maken van leslokalen van de Kunstacademie Art’Iz. Op die manier ondersteunen en stimuleren we de extra cursussen Nederlands ”, zegt schepen van Onderwijs Kurt Himpe (N-VA).

“Nieuwkomers moeten in het kader van de inburgering een cursus Nederlands als tweede taal volgen”, vult schepen van Inburgering en Integratie Lothar Feys (N-VA) aan. “Een dergelijke cursus is een voorwaarde om een attest van inburgering te behalen, om zich kandidaat te stellen voor het huren van een sociale woning of in het kader van werkbegeleiding bij de VDAB.”

“De verhoging van het aantal cursisten heeft een aantal redenen”, aldus schepen Feys. “In de eerste plaats merken we een sterke toename sinds de asielcrisis in 2015. Maar er is ook een vlottere doorverwijzing van de Dienst Integratie van de stad Izegem en door het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarnaast werd een Buddyproject opgestart en sinds het CVO 3 Hofsteden actief is op het Izegemse grondgebied in opvolging van het PCVO is er een nog betere en intensere samenwerking met de stad.”

“Door deze maatregel kunnen we de cursisten in eigen stad een opleiding aanbieden, brengen we hen ook onrechtstreeks in contact met het Kunstonderwijs en zorgen we voor een efficiënt gebruik van de bestaande accommodatie doordat overdag de leslokalen van Art’Iz vrij zijn”, verduidelijkt de onderwijsschepen Kurt Himpe.

“We juichen de stijging van het aantal cursisten toe, want de kennis van het Nederlands is een belangrijke stap naar een goede integratie”, besluit schepen Lothar Feys.

Evolutie aantal cursisten NT2

Schooljaar

Aantal cursisten

2010-2011

81

2011-2012

72

2012-2013

50

2013-2014

26

2014-2015

25

2015-2016

47

2016-2017

231

2017-2018

181*

* in april 2018 zijn nog nieuwe modules gestart